Playlisty Kecárna
Reklama

It's Not Love (If It Doesn't Hurt) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Being alone with my thoughts is a dangerous game
But nightly I play, till I heard all I can take
Because this bed seems so big
Without the touch of someone so easily replaced
Lie to me and tell me what you've been missing
'Cause all my hours are spent waging wars in my head
So let me feel right for one minute
Být sám se svými myšlenkami je nebezpečná hra
Ale každou noc si hraju, dokud neslyším vše, co snesu.
Protože tahle postel se zdá tak velká
Bez doteku někoho, koho lze tak snadno nahradit
Lži mi a řekni mi, co ti chybí.
'Protože všechny mé hodiny jsou stráveny válkami v mé hlavě
Tak mě nech, ať se cítím aspoň na minutu dobře
Chew me up, spit me out
I don't wanna be alone
So use me up, throw me out
Cause I can't say no
It's not love, if it doesn't hurt
If I break my teeth then will you see
And it's not love, it's not love
Till you bury me
Rozžvýkej mě, vyplivni mě
Nechci být sám
Tak mě spotřebuj, vyhoď mě
Protože nemohu říct ne
Není to láska, když to nebolí.
Když si vylámu zuby, tak uvidíš
A není to láska, není to láska
Dokud mě nepohřbíš
Heart versus Head, and I don't know who I want to win
Because my heart always cares too much, and my head couldn't care less
I use to sell my love to the first buyer
But now that I want more the price has gone higher
So if you won't take me, then make me yours for a night
And try not to break me
Srdce versus hlava, a já nevím, kdo chce vyhrát.
Protože moje srdce se vždycky stará příliš a hlavě je to jedno.
Prodávám svou lásku prvnímu kupci.
Ale teď, když chci víc, je cena vyšší.
Tak jestli si mě nechceš vzít, tak ať jsem na jednu noc tvůj.
A snaž se mě nezlomit
Chew me up, spit me out
I don't wanna be alone
So use me up, throw me out
Cause I can't say no
It's not love, if it doesn't hurt
If I break my teeth then will you see
And it's not love, it's not love
Till you bury me
Rozžvýkej mě, vyplivni mě
Nechci být sám
Tak mě spotřebuj, vyhoď mě
Protože nemohu říct ne
Není to láska, když to nebolí.
Když si vylámu zuby, tak uvidíš
A není to láska, není to láska
Dokud mě nepohřbíš
If there's a place, for lost souls like me
It may not be hell but I'm scared it might be
Will you burn with me
Cause my wings are too worn to carry me
And you're wearing me down and I'm scared to leave
Will you fall with me
Jestli existuje místo pro ztracené duše, jako jsem já.
Možná to není peklo, ale bojím se, že by mohlo být.
Budeš hořet se mnou
Protože moje křídla jsou příliš opotřebovaná, aby mě unesla.
A ty mě vyčerpáváš a já se bojím odejít.
Padneš se mnou?
Will you be my anything, my everything
I'll be your anything if you don't leave
And let tortured souls be tortured no more
than yours to mine and mine to yours
Budeš mým čímkoliv, mým vším
Budu tvým vším, pokud neodejdeš
A nech mučené duše, ať už nejsou mučeny.
než tvoje k mé a moje k tvé
Chew me up, spit me out
I don't wanna be alone
So use me up, throw me out
Cause I can't say no
It's not love, if it doesn't hurt
If I break my teeth then will you see
And it's not love, it's not love
Rozžvýkej mě, vyplivni mě
Nechci být sám
Tak mě využij, vyhoď mě
Protože nemohu říct ne
Není to láska, když to nebolí.
Když si vylámu zuby, tak uvidíš
A není to láska, není to láska

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Incomplete Me

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.