Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Lord of the Spear - text, překlad

playlist

By the rune stone he stands
A lone wanderer from afar
Wolves gathered round in packs
Poetry he chants
Weaving magick strands

Lord of the spear
Welcome to our land
Our hospitality for a god
Pray tell us where you've been
Storyteller wise one

(And the Raven god recounts many a saga)

Under a roof of gold
With the rainbow forever in sight
Dwell warriors bold
They taste the mead of the wind
Always loud they sing

When in the sky
Wild thunder strikes
Thy ravens come again!

One eyed god, father mighty of all
With swords upraised to the crystal dome
Of a sky wherein thy ravens fly
We're so proud so strong, forever free!

God of poets, god of magic
From your breath the four winds blow
From your eyes the eternal flame flows
From your lips the oath of fire is sealed

Wodem, I am your true son and heed honor's call!
I fight for thee and in thy name shed blood and bane!
Vidurr the destroyer – master of havoc, unrivaled warrior!
Hnikarr the inflamer – rde above the sea dragon slayer
Sigford, father of victory – thine gifts I seek on the battlefield tonight
Yggr – terror of Frankia and eastern men
Conquer all the world

In this star enarmored night
We raise our horns – salute the sky!

When in the sky
Wild thunder strikes
Thy ravens come again!

Text přidal obladi

Video přidal obladi

U kamenné runy stojí
Osamělý poutník zdaleka
Vlci se kolem shromáždili
Poezii zpívá
Tkající magické prameny

Pan oštěpu
Vítej v naší zemi
Naše pohostinost pro boha
Pověz nám, kde jsi byl
Vypravěči moudrý

(A Havraní bůh líčí mnohé ságy)

Pod střechou ze zlata
S duhou navěky v dohledu
Přebývají válečníci odvážní
Ochutnávají medovinu větru
Vždy zpívají nahlas

Když na nebi
Divoký blesk udeří
Tví havrani přichází znovu

Jednooký bůh, otec všech mocných
S meči zdviženými ke křišŤálové kupoli
Nebe, kde létají tví havrani
Jsme tak hrdí, tak silní, navěky volní!

Bůh poetů, bůh magie
Z tvého dechu čtyři větry foukají
Z tvých očí věčný plamen plane
Z tvých rtů se uzavírá slib ohně

Wodeme, já jsem tvůj pravý syn a volání slávy čeká!
Bojuju za tebe a ve tvém jménu prolévám krev a prokletí!
Vidurr ničitel - mistr zmatku, bezkonkurenční válečník!
Hnikarr v plamenech - jeď po moři zabijáku draků
Sigford, otec vítězství - tvé dary směřují na bitevní pole o dnešní noci
Yggr - hrůza z Frankie a východňan
Dobyj celý svět!

V této hvězdě noci
Pozvedáme rohy - pozdravujeme nebe!

Když na nebi
Divoký blesk udeří
Tví havrani přichází znovu

Překlad přidal DevilDan

Zajímavosti o písni

  • Ódin (staroseversky Óðinn) je jméno hlavního boha severského panteonu náležící ke skupině bohů (božského rodu) zvaní Ásové (staroseversky Æsir), avšak tento bůh byl známý a uctívaný patrně po celém území obývaném Germány. (DevilDan)
  • Ódinovi je připisována spousta magických artefaktů. Patří mu oštěp Gungnir, který nikdy nemine cíl a má na hrotu runy zaručující právo. Jím vykonal první vraždu, která spustila válku s Vany. Dále to je kouzelný prsten Draupnir, z něhož se každou devátou noc objeví dalších osm prstenů, osminohý kůň Sleipnir, vlci Geri a Freki, havrani Hugin a Munin, kteří každou noc létají nad zemí a přinášejí Ódinovi zprávy.  (DevilDan)
  • Pro Odina se používá řada dalších jmen např. Viðurr (Ničitel, Zabiják), Hnikar (Vznětlivec), Sigfödr (Otec vítězství), Ygg (Ten strašný) mající různý význam určující vlastnosti. (DevilDan)

Rulers of the Sea

Folkearth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.