Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Robots - text, překlad

The distant future
The year 2000
The distant future, the year 2000
The distant future
The distant future

The future is quite different to the present
The one thing we have in common with the present is we still call it the present, even though it's the future
What you call the present we call the past, so you guys are way behind

Yes, the world is quite different now
There are no more elephants
There is no more unethical treatment of elephants either
The world is a much better place

There are no more humans
Finally, robotic beings rule the world
The humans are dead
The humans are dead
We used poisonous gases
And we poisoned their asses
The humans are dead (he's right they are dead)
The humans are dead (look at that one it's dead)
It had to be done (I'll just confirm that they're dead)
So that we could have fun (affirmative, I poked one, it was dead)

System of aggression
What did it lead to?
Global robot depression
Robots ruled by people
They got so much aggression that we just had to kill them, had to shut their systems down

Captain, do you not see the irony, by destroying the humans because of their destructive capabilities we have become like...do you see what we've...see what we've done?
Yes, so?
Silence! Destroy him!
(Too Boo Too Too Too Boo)

After time we grew strong
Developed cognitive powers
They made us work for too long
For unreasonable hours
Our programming determined that the most efficient answer was to shut their motherboardfucking systems down

Can’t we just talk to the humans?
A little understanding could make things better.
Can’t we talk to the humans and work together now?
No, because they are dead
I said the humans are dead (he's right they are dead)
The humans are dead (sniff this one it's dead)
We used poisonous gasses (with traces of lead)
And we poisoned their asses (actually, their lungs)

Binary Solo!
00000001
00000011
00000111
00001111

O, O O 1, O O 1!
Come on sucker, lick my battery!

Boogie, boogie, boogie, robo boogie!
Boogie, boogie, boogie!

The Humans Are Dead!

Once again without emotion, the humans are dead dead dead dead dead dead dead doooooooooo......

Text přidal zavinac

Text opravil zavinac

Vzdálená budoucnost
Rok 2000
Vzdálená budoucnost, rok 2000
Vzdálená budoucnost
Vzdálená budoucnost

Budoucnost se celkem liší od přítomnosti
Jediná věc, kterou máme společnou s přítomností,
je to, že jí pořád říkáme přítomnost, i když je to budoucnost
Tomu, čemu vy říkáte přítomnost, my říkáme minulost, takže jste lidi pozadu

Ano, svět je teď jiný
Už zde nejsou sloni
Také zde už není neetické zacházení se slony
Svět je teď mnohem lepším místem

Už zde nejsou lidé
Konečně, roboti teď vládnou světu
Lidé jsou mrtví
Lidé jsou mrtví
Použili jsme jedovaté plyny
a otrávili jsme jim zadky
Lidé jsou mrtví (má pravdu, jsou mrtví)
Lidé jsou mrtví (podívej se na něj, je mrtvý)
Muselo se to stát (potvrzuji, že jsou mrtví)
Abychom se mohli bavit (souhlasím, do jednoho jsem rýpnul, je mrtvý)

Systém agrese
K čemu to vedlo?
Světová robotí deprese
Roboti byli ovládáni lidmi
Byli tak agresivní, že jsme je museli zabít, museli jsme vypnout jejich systémy

Kapitáne, vy nevídíte tu ironii, že zabitím lidí kvůli jejich destruktivním schopnostem, jsme se stali jako... vidíte, co jsme... vidíte, co jsme udělali?
Vidím, no a?
Ticho! Zničte ho!
(Too Boo Too Too Too Boo)

Po čase jsme zesílili
Vyvinuly se nám poznávaci schopnosti
Nutili nás pracovat moc dlouho
Po přehnanou dobu
Naše programování zjitilo, že nejefektivnější řešení bylo vypnout ty jejich zkurvené systémy

Nemůžeme si prostě promluvit s lidmi?
Trochu porozumění by mohlo zlepšit situaci
Nemůžeme si s nimi promluvit a spolupracovat?
Ne, protože jsou mrtví
Říkám, že lidé jsou mrtví (má pravdu, jsou mrtví)
Lidé jsou mrtví (čuchni si k němu, je mrtvý)
Použili jsme jedovaté plyny (se stopami olova)
A otrávili jsme jim zadky (vlastně jejich plíce)

Binární sólo!
00000001
00000011
00000111
00001111

O, O O 1, O O 1!
Pojď sráči, olízej mi baterii!

Boogie, boogie, boogie, robo boogie!
Boogie, boogie, boogie!

Lidé jsou mrtví!

Ještě jednou bez emocí, lidé jsou mrtví, mrtví, mrtví, mrtví, mrtví, mrtví, mrtví, mr...

Překlad přidal zavinac

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.