Playlisty Kecárna
Reklama

Still Your Girl - text, překlad

playlist Playlist
I was a black sheep wandering
You were an open wound
Falling from so much darkness
Into an empty room
Byla jsem černá putující ovce
Byl jsi otevřená rána
Padající z tak velké temnoty
Do prázdné místnosti
Pictures that cut like daggers
From halfway across the globe
This time, you're the one across the ocean
While I'm here alone
Obrazy, které vypadají jako dýky
Z poloviny napříč zeměkoulí
Tentokrát, ty jsi ten napříč oceánem
Zatímco jsem tady sama
I wish that you could see
Fragments of you and me
Cut and pasted from dreaming unfurled
I swear I'm still your girl
Přeji si, aby jsi mohl vidět
Fragmenty tebe a mě
Vyříznuté a vložené od snění rozvinuté
Přísahám, jsem stále tvoje holka
Hollow, the lingering cinematic
Silence that colors these walls
Time and space have conspired
To make us worthy to hold it all
Prohlubeň, přetrvávající kinematografie
Ticho, které barví tyto stěny
Čas a prostor se spikli
Aby nám všechno dobré udrželi
I wish that you could see
Fragments of you and me
Cut and pasted from dreaming unfurled
I swear I'm still your girl
Přeji si, aby jsi mohl vidět
Fragmenty tebe a mě
Vyříznuté a vložené od snění rozvinuté
Přísahám, jsem stále tvoje holka
Destiny falls
No second glance
You broke the pieces of my soul like particle board
It's a cheap romance
You sold me short
Before I had the chance
To be your bright light fading fast
Now the question stands
Will you save the last dance?
Osud padá
Žádný druhý pohled
Zlomil jsi kousky mé duše, jako dřevotříska
Je to levná romance
Prodal jsi mě krátce
Než jsem měla šanci
Být tvým zářivým světlem, co rychle vybledlo
Nyní stojí otázka
Zachráníš poslední tanec?
I think that we could be
Makers of history
Kids with a destiny in this world
I swear I'm still your girl
I swear I'm still yours
Myslím, že bychom mohli být
Stvořitelé historie
Děti s osudem v tomto světě
Přísahám, jsem stále tvoje holka
Přísahám, jsem stále tvoje

Text přidala Marti_Bilc

Video přidala Marti_Bilc

Překlad přidala katerina99

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Arrows

Reklama

Fleurie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.