Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
The shepherds kill their sheep
Just to watch them die
The end of days is born
Under the burning sky
Pastýři zabíjejí své ovce
Jen aby se dívali jak umíraj
Konec dní se zrodil
Pod hořící oblohou
A thousand oceans spill upon the spoiled shore
Returning cities to the sea
All as it was before
Retreat beyond the walls
Where vultures go to die
Scavenge for substance as the last
Is swallowed by the flies
Na zkažený břeh se vylily tisíce oceánů
Vrací města do moří
Všechno jako předtím
Ústup za zdi
Kde umírají supové
Hledají si potravu jako poslední
Jež polykají mouchy
Now we compete with bird and beast
Cycles of deceit, doomed to repeat
Sorrow we seed in, to an earth I once believed in
A future stained, in the blood of our children
Nyní soutěžíme s ptáky a zvířaty
Cykly podvodu, odsouzené k opakování
Smutek, do kterého jsme ho zaseli, na zemi, v kterou jsem kdysi věřil
Budoucnost potřísněná krví našich dětí
We carve through mountains
Great shadows they cast
Now desolate wastelands
Clinging to brighter pasts
Nations of thieves
Selling our souls for gold
Critical mass
Our fate is terminal
Prokopáváme se skrze hory
Vrhaly velké stíny
Nyní pusté pustiny
Lpí na jasnější minulosti
Národ zlodějů
Prodávají naše duše za zlato
Kritické množství
Náš osud je konečný
Man is the cancer
We call for death and it answers
Man is the cancer
We call for death and it answers
Člověk je rakovina
Voláme po smrti a ta odpovídá
Člověk je rakovina
Voláme po smrti a ta odpovídá
A thousand fires turn the forests into dust and bone
A wind so thick with ash
The statues shatter into stone
The leaders turn to lepers
Begging to survive
Scavenge for substance as the last
I swallowed by the flies
Tisíce ohňů proměňují lesy v prach a na kost
Vítr tak silný s popelem
Sochy se rozbijí na padrť
Vůdci se obracejí na malomocné
Snaží se přežít
Hledají si potravu jako poslední
Jež polykají mouchy
Behold true sorrow
Behold true sorrow
Behold true sorrow
Hle, pravý smutek
Hle, pravý smutek
Hle, pravý smutek
The shepherds kill their sheep
Just to watch them die
The end of days is born
Under burning sky
Pastýři zabíjejí své ovce
Jen aby se dívali jak umíraj
Konec dní se zrodil
Pod hořící oblohou
Man is the cancer
We call for death and it answers
Man is the cancer
We call for death and it answers
Člověk je rakovina
Voláme po smrti a ta odpovídá
Člověk je rakovina
Voláme po smrti a ta odpovídá
We carve through mountains
Great shadows they cast
Now desolate wastelands
Clinging to brighter pasts
Nations of thieves
Selling our souls for gold
Critical mass
Our fate is terminal
Our fate is terminal
Prokopáváme se skrze hory
Vrhaly velké stíny
Nyní pusté pustiny
Lpí na jasnější minulosti
Národ zlodějů
Prodávají naše duše za zlato
Kritické množství
Náš osud je konečný
Náš osud je konečný

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Sea of ​​Tragic Beasts

Reklama

Fit For An Autopsy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.