Playlisty Kecárna
Reklama

No Man Is Without Fear - text, překlad

playlist Playlist
Carved in concrete
Castles and chapels
They all play God when the sun is out
Crawling through cracks
Vermin and villains
They all creep in when our guard is down
Sleep in the slums tonight
Beneath the hum of the city lights
A targeting nuisance
Once you've tasted grief
The promise of peace is fruitless
Tearing holes in the story
No return to glory
How they hide from the harsher truths
Who are you running from?
Where are you running to?
Vyřezáno do betonu
Hrady a kaple
Všichni si hrajou na Bohy, když je Slunce venku
Plazí se mezi trhlinami
Škůdci a darebáci
Všichni se vplíží, když je naše stráž pryč
Dnes spí ve slumech
Pod hukotem městských světel
Zaměřují se na obtěžování
Jakmile jednou ochutnali smutek
Slib míru je zbytečný
Trhají díry v příběhu
Bez návratu ke slávě
Jak se skrývají před krutými pravdami?
Od koho běžíš?
Kam běžíš?
Are you terrified
To face the fate you designed?
Brick by brick the end is coming quick
Such a swift demise
Are you terrified
To stare into the eyes
Of a man who feeds on violence?
A man who fears who no tyrant?
Jsi vyděšený
Chceš čelit osudu, který jsi navrhl?
Cihla za cihlou, konec se rychle blíží
Takový rychlý zánik
Jsi vyděšený
Podívat se do očí?
Muži, který se krmí násilím?
Muže, který se bojí tyranů?
The blood seeps into our dreams
Where we dance on the ashes of the fallen kings
The blood seeps into our dreams
And the hell in your mind is now your reality
The hell in your mind is now your reality
Krev se prosakuje do našich snů
Kde tancujeme na popelu padlých králů
Krev se prosakuje do našich snů
A peklo v tvé mysli je teď tvá realita
Peklo v tvé mysli je teď tvá realita
The highest horses
Of seven kingdoms
All get put down when their time runs out
Tides will turn
Towers to tombstones
Masters are merely men
When the sun goes down
No man is without fear
When faced with unyielding force
They always tremble
Power doesn't make you less of a coward
Nejvyšší koně
Sedmi království
Všichni byli odloženi, když čas vypršel
Příliv se změní
Věže k náhrobkům
Mistry jsou pouze muži
Když slunce zapadá
Žádný člověk není beze strachu
Když čelíme neústupné síle
Vždy se třesou
Síla tě nezbaví zbabělosti
Are you terrified
To face the fate you designed?
Brick by brick the end is coming quick
Such a swift demise
Are you terrified
To stare into the eyes
Of a man who feeds on violence?
A man who fears no tyrant?
Jsi vyděšený
Chceš čelit osudu, který jsi navrhl?
Cihla za cihlou, konec se rychle blíží
Takový rychlý zánik
Jsi vyděšený
Podívat se do očí?
Muži, který se krmí násilím?
Muže, který se bojí tyranů?
The blood seeps into our dreams
Where we dance on the ashes of the fallen kings
The blood seeps into our dreams
And the hell in your mind is now your reality
Krev se prosakuje do našich snů
Kde tancujeme na popelu padlých králů
Krev se prosakuje do našich snů
A peklo v tvé mysli je teď tvá realita

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Sea of ​​Tragic Beasts

Reklama

Fit For An Autopsy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.