Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Eyes in the sky have you under control
The inner light collapses
In the blackest of the black holes
A sacrifice of body and soul
To the great Leviathan that swallows us whole
Oči na obloze tě mají v merku
Vnitřní světlo se zhroutí
V nejčernější z černých děr
Oběť těla a duše
Velkému Leviatanovi, který nás celý spolkne
The mouth is sewn shut and cannot protest
Minds are shackled and cannot resist
Everyone's poisoned and cannot question
Army of depression through mental oppression
Ústa jsou zavřená a nemohou protestovat
Mysl je spoutala a nemůže odolat
Každý je otrávený a nemůže se ptát
Armáda deprese skrze duševní útlak
Villains of faith and poison manipulate the model citizen
Abuse of power
The final hour
A crushing brush of the fallen line
As the machine grinds to a halt for the last time
Darebáci víry a jedu manipulují se vzorným občanem
Zneužití moci
Poslední hodinka
Poslední očista padlé linie
Při posledním zastavení stroje
Birds of prey
Fly too close to the sun
And as the wings of our fate is burned
The world will come undone
Draví ptáci
Letí blízko ke slunci
A jak se křídla našeho osudu pálí
Svět se vrátí zpět
Eyes in the sky have you under control
The inner light collapses in the blackest of the black holes
A sacrifice of body and soul
To the great Leviathan that swallows us whole
Oči na obloze tě mají v merku
Vnitřní světlo se zhroutí
V nejčernější z černých děr
Oběť těla a duše
Velkému Leviatanovi, který nás celý spolkne
Paralyzed
We cower in the face of our demise
The parasite that consumes the will to live from the inside
Paralyzován
Čelíme svému zániku
Parazit, který konzumuje vůli žít zevnitř
A wretched life
Void of serenity
A paradise
Turned to atrocity
Slowly conditioned to feel no sympathy
Failing future
Moral slavery
Bídný život
Bez klidu
Ráj
Se obrátil ve zvěrstvo
Zvolna podmíněný, necítit sympatii
Neúspěch v budoucnosti
Morální otroctví
To the abyss we surrender
The fire to exist
Leviathan
Swallower of sin
We end where we begin
In nothingness
Do propasti se vzdáváme
Existenční požár
Leviathan
Konzumuje naše hříchy
Končíme tam, kde jsme začali
V nicotě

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Sea of ​​Tragic Beasts

Reklama

Fit For An Autopsy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.