Kecárna Playlisty
Reklama

Emmylou - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Oh the bitter winds are coming in,
And I'm already missing the summer.
Stockholm's cold but I've been told
I was born to endure this kind of weather.
When it's you I find like a ghost in my mind,
I am defeated and I gladly wear the crown.
Oh hořké větry přicházejí
A už mi chybí léto
Stockholm je chladný ale bylo mi řečeno
Že jsem byla narozena, abych vydržela tohle počasí
Když jsi to ty, připadám si jako duch v mojí mysli
Jsem poražena a ráda nosím korunu
Chorus:
I'll be your Emmylou and I'll be your June
And you'll be my Gram and my Johnny too.
No, I'm not asking much of you
Just sing little darling, sing with me.
Chorus:
Budu tvá Emmylou a budu tvá June
A ty budeš mým Gram a také můj Johnny
Ne, nežádám tě o hodně
Pouze zpívej malý drahoušku, zpívej se mnou
Now so much I know, that things just don't grow
If you don't bless them with your patience.
And I've been there before, I held up the door
For every stranger with a promise.
But I'm holding back,
That's the strength that I lack,
Teď tolik vím, že věci prostě nerostou
Pokud jim nepožehnáš tvou trpělivostí
A byla jsem tam předtím, zvedla dveře
Pro každého cizince se slibem
Ale držím se zpátky
To je síla, která mi chybí
Every morning keeps returning at my window.
And it brings me to you,
And I won't just pass through,
But I'm not asking for a storm.
Každé ráno se stále vrací do mého okna
A přináší mě to k tobě
A nebudu jen projíždět
Ale nežádám o bouři
Chorus:
I'll be your Emmylou and I'll be your June
And you'll be my Gram and my Johnny too.
You know I'm not asking much of you,
Just sing little darling, sing with me.
Chorus:
Budu tvá Emmylou a budu tvá June
A ty budeš mým Gram a také můj Johnny
Ne, nežádám tě o hodně
Pouze zpívej můj malý drahoušku, zpívej se mnou
And yes, I might have lied to you,
You wouldn't benefit from knowing the truth.
I was frightened but I held fast,
I need you now at long last.
A ano, možná jsem ti lhala
Neměl bys prospěch, kdybys znal pravdu
Bála jsem se, ale držela pevně
Potřebuji tě teď po dlouhé době
I'll be your Emmylou and I'll be your June
And you'll be my Gram and my Johnny too.
No, I'm not asking much of you,
Just sing little darling, sing with me.
Budu tvá Emmylou a budu tvá June
A ty budeš můj Gram a také můj Johnny
Ne, nežádám tě o hodně
Pouze zpívej můj malý drahoušku, zpívej se mnou

Text přidal kamilos

Text opravil Erosion

Video přidal kamilos

Překlad přidal Erosion

Překlad opravil Erosion

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Lion's Roar

Reklama

First Aid Kit texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.