Playlisty Kecárna
Reklama

The Voiceless - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Well If the pope would put a bullet in his head
World keeps spinning, world keeps spinning
They pressed a button and they left a million dead,
the world keeps spinning.
Tell a bunch of lies to silence our fears.
World keeps spinning world keeps spinning
Scream as loud as you want, but no one cares
The world keeps spinning
No kdyby mu papež prostřelil hlavu
Svět se točí dál, svět se točí dál
Zmáčkli tlačítko a zanechali milion mrtvých,
svět se točí dál.
Umlč naše obavy hromadou lží.
Svět se točí dál, svět se točí dál
Křič tak hlasitě jak chceš, ale nikoho to nezajímá
Svět se točí dál
Take a look and see it’s not only me
But yet you call us the voiceless
Podívej se a uvidíš nejsem to jen já
Ale i tak nás nazýváte bezhlasými
You can’t hear me cuz you’re not listening
Thats why you call us the voiceless
Nemůžete mě slyšet, protože neposloucháte
Proto nás nazýváte bezhlasými
They tear the streets up
the youth are out of control the world keeps spinning
Beat them down until they do what they’re told
the world keeps spinning
We won’t be lost in the pages of history
Think we feel nothing but we feel everything
Pustoší ulice
mládí je mimo kontrolu, svět se točí dál
Zmlaťte je dokud neudělají co se jim řekne
svět se točí dál
Neztratíme se ve stránkách historie
Myslíte že nic necítíme ale my cítíme všechno
Silence a few but that ain’t defeat
I didn’t come with one voice, we are millions deep
Umlčte jich pár ale to není porážka
Nepřišel jsem s jedním hlasem, jsme miliony tázajících
Choked a brother to death for everyone to see,
and filled the headlines up with his criminal history
Distort the facts and sever the communication.
Unite or die, my people, nation to nation
Uškrtil jsem bratra aby to každý viděl,
a zaplnil nadpisy jeho kriminální historií
Překroutil fakta a odstřihl komunikaci.
Sjednoťte se nebo zemřete, mí lidé, národ za národem

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal N3uRoXiouS

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Narrative Retold

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.