Playlisty Kecárna
Reklama

Survivor’s Prayer Interlude - text, překlad

playlist Playlist
As I raise my fist to the sky
I ask the Gods, "why, why do I suffer?"
And they remind me, I'm a survivor
Když zvedám svou pěst k obloze
Ptám se Bohů, "Proč, proč trpím?"
A oni mi připomínají, že jsem přeživší
Put a tag on his toe he's done
Back up against the wall, nowhere to run
He's just the average under average
He don't matter, he was never the one
Even if he gives his best he'll fail
Never compete with the rest he'll fail
See him fall down, see him break down under pressure
Put to the test he'll fail
Dej mu na palec visačku, "Je mrtvej"
Zády proti zdi, není kam utéct
Je prostě průměrný v průměrných
Nezajímá se, nikdy nebyl jediný
I když ze sebe dává to nejlepší, spadne
I když nekonkuruje zbytku, selže
Dívej, jak padá, dívej, jak se láme pod tlakem
Dej mu test, selže
In my mind's eye I find my multi-dimensional uniqueness
This is only pain and stress
If it don't kill me I'll eat this
Blinded, my eyelids are closed but I still see
My future is brighter, mission completed
V oku mé mysli nacházím svou mnohorozměrnou jedinečnost
Tohle je jediná bolest a stres
Pokud mě nezabije, sním to
Oslepen, má oční víčka jsou zavřená, ale stále vidím
Má budoucnost je jasnější, mise splněna
I have conquered my demons and with all of this energy and everything inside of me
I will fight til I can't find no more
Levitate up off the hate, I gravitate to move my fate
I have conquered my demons and with all of this energy and everything inside of me
I will fight til I can't fight no more
Levitate up off the hate, I gravitate to move my fate
Dobyl jsem své démony a se vší touto energií a vším ve mně
Budu bojovat, dokud nebudu nadále moci hledat
Zvedni nenávist, gravituju, abych pohnul svým osudem
Dobyl jsem své démony a se vší touto energií a vším ve mně
Budu bojovat, dokud nebudu nadále moci bojovat
Zvedni nenávist, gravituju, abych pohnul svým osudem
I have conquered my demons
I have conquered my demons
Dobyl jsem své démony
Dobyl jsem své démony

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

American Sun

Reklama

Fire From The Gods texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.