Playlisty Kecárna
Reklama

Right Now - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Tear down
These walls
Well this can't go on forever
Something's gotta give
Strhni
Tyhle zdi
No, tohle nemůže pokračovat věčně
Něco dá
How can I relate to a world I feel is broken
To the minds that I feel won't open
And how can I speak life
When all I see is death and all I see is strife
Yeah, I'll tell them
Jak se můžu týkat světa, který cítím, že je rozbitý
Pro mysli, které mi nepřijdou otevřené
A jak můžu mluvit o životě
Když vidím jen smrt a jen svár
Yeah, řeknu jim
Look into their eyes
Listen to their cries
Voices speak demise
Podívej se do jejich očí
Poslouchej jejich pláč
Hlasy mluví o zkáze
Tear down
These walls
Well this can't go on forever
Something's gotta give
Burn down
And relearn
Well we won't be here forever
Somethings gotta change
Right now
Right now
Right now
Strhni
Tyhle zdi
No, tohle nemůže pokračovat věčně
Něco dá
Spal
A znovu se uč
No, nebudeme tu navěky
Někdo se změní
Právě teď
Právě teď
Právě teď
How can we exist in a constant state of crisis
Society in conflict
All the ignorance betrays a weakness
Too much pride to admit there's a sickness
Vacant emotions
Like walking corpses
Jak můžeme existovat v konstantním stavu krize
Společnost v konfliktu
Všechna nevědomost podvádí slabé
Tolik hrdosti k připuštění, že je tu nemoc
Vakantní emoce
Jako chodící mrtvoly
Look into their eyes
Listen to their cries
Voices speak demise
Podívej se do jejich očí
Poslouchej jejich pláč
Hlasy mluví o zkáze
Tear down
These walls
Well this can't go on forever
Something's gotta give
Burn down
And relearn
Well we won't be here forever
Somethings gotta change
Right now
Right now
Right now
Right now
Strhni
Tyhle zdi
No, tohle nemůže pokračovat věčně
Něco dá
Spal
A znovu se uč
No, nebudeme tu navěky
Někdo se změní
Právě teď
Právě teď
Právě teď
If we all take a second and listen
Voice of reason is how we can end this
We can't waste a minute
It needs to happen now
Drop your weapons and all your defences
Drop your pride get the point that we're missing
We can't waste a minute
It needs to happen now
It needs to happen now
Pokud si dáme sekundu k poslouchání
Hlas důvod je jak tohle můžeme skončit
Nemůžeme marnit ani minutu
Je třeba, aby se to teď stalo
Odhoď své zbraně a všechny své obrany
Odhoď svou pýchu, dostaň se na bod, který nám chybí
Nemůžeme marnit ani minutu
Je třeba, aby se to teď stalo
Je třeba, aby se to teď stalo
Tear down
These walls
Well this can't go on forever
Something's gotta give
Burn down
And relearn
Well we won't be here forever
Somethings gotta change
Right now
Right now
Right now
Right now
Strhni
Tyhle zdi
No, tohle nemůže pokračovat věčně
Něco dá
Spal
A znovu se uč
No, nebudeme tu navěky
Někdo se změní
Právě teď
Právě teď
Právě teď
Právě teď

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

American Sun

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.