Playlisty Kecárna
Reklama

Public Enemy - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What do you see when you look at me?
Am I the byproduct of tragedy?
One of the many of a lost generation
born in the ruins of a broken nation.
Co vidíš, když se na mě podíváš?
Jsem vedlejší produkt tragédie?
Jeden z mnoha ze ztracené generace
narozen v ruinách zlomeného národa.
Politics are parlor tricks.
Hate and fear sold in different languages.
How long will it take for you to realize
that we’ve had enough, and we’re over it
Politici jsou laciní kouzelníci.
Nenávist a strach prodaný v mnoha jazycích.
Jak dlouho ti potrvá si uvědomit,
že už máme dost, a už je to za námi.
You can beat me, lie to me, disrespect me,
see how long it’ll take me to
break and fall apart, as if I ain’t got the heart
to carry on this fight.
We’ve seen the darkest nights.
Damned me from the start
when you label me
public enemy number one.
Můžeš mě bít, lhát mi, zneuctít mě,
vidíš jak dlouho mi potrvá
se zlomit a rozpadnout, jako kdybych neměl srdce
pokračovat v tomto boji.
Viděli jsme ty nejtemnější noci.
Zatratili mě od začátku
když jste mě označili
veřejným nepřítelem číslo jedna.
That’s alright, ‘cause I’ll take you all on
You can beat me, lie to me, disrespect me
as far as you can see, you will never break me.
Beat me, lie to me, disrespect me.
Overseer, overseer, overseer.
To je v pořádku, protože já vás všechny porazím
Můžeš mě bít, lhát mi, zneuctít mě
jak můžeš vidět, nikdy mě nezlomíš.
Bít mě, lhát mi, zneuctít mě.
Dozorce, dozorce, dozorce.
Am I not the future?
Am I not the one to carry on the legacy?
Why is the verdict out
before you even heard me speak?
Já nejsem budoucnost?
Nejsem ten, který má nést dědictví?
Proč je verdikt vyřčen
předtím než jste mě vůbec slyšeli mluvit?
Well, I’m not torn. You’re torn. God tell me how long
we can go on like this, so unfocused on the bigger picture.
United we rise, divided we die, and you’re so obsessed with our demise.
The epitome of tyranny, you turned your back against me.
If this is war, you can’t win it.
You will never break my spirit.
You can beat up on my body, but you’ll never see me
break and fall apart
as if I ain’t got the heart to carry on this fight.
We’ve seen the darkest nights.
Damned me from the start
when you label
me public enemy number one
No, já nejsem roztrhaný. Ty jsi roztrhaný. Bože řekni mi jak dlouho můžeme jít takto dál, tak nesoustředění na větším obraze.
Sjednoceni stoupáme, rozděleni umíráme, a vy jste tak posedlí naší smrtí.
Ztělesnění tyranie, otočil jsi se ke mě zády.
Hey, hey, are you listening? Jestli je toto válka, tak to nemůžeš vyhrát.
Nikdy nezlomíš mého ducha.
Můžeš zbít moje tělo, ale nikdy mě neuvidíš
se zlomit a rozpadnout
jako kdybych neměl srdce pokračovat v tomto boji.
Viděli jsme ty nejtemnější noci.
Zatratili mě od začátku
když jste mě označili
veřejným nepřítelem číslo jedna.
Hey, hey, can you hear me? Hej, hej, posloucháš?
It goes on and on, it goes on and on.
Survival of the fittest when the hate is so strong.
Unity, rebellion is the armor that I don, to combat the agenda.
Brick walls for the barrier, build fear and hysteria.
Drop bombs in my area.
The gun is superior.
This is the revolt coming live through your speaker.
Can’t stop, won’t stop. You will never see us
break and fall apart, as if I ain’t got the heart
to carry on this fight.
We’ve seen the darkest nights.
Damned me from the start,
when you label me
public enemy number one.
Hej, hej, slyšíš mě?
Break and fall apart, as if I ain’t got the heart
to carry on this fight.
We’ve seen the darkest nights.
Damned me from the start,
when you label me
public enemy number one.
Jde to dál a dál, jde to dál a dál.
Přežití nejzdatnějších kdy ten hněv je tak silný.
Jednota, rebelie jsou zbroj, kterou oblékám, abych
bojoval s agendou.
Cihlové zdi jako bariéry, vytváří strach a hysterii.
Shoďte bomby v mojí oblasti.
Zbraň je kvalitní.
Tohle je vzpoura přicházející živě skrze tvůj reproduktor.
Nemůžu přestat, nepřestanu. Nikdy nás neuvidíš
se zlomit a rozpadnout, jako kdybych neměl srdce
pokračovat v tomto boji.
Viděli jsme ty nejtemnější noci.
Zatratili mě od začátku,
když jste mě označili
veřejným nepřítelem číslo jedna.

Text přidal Maarv

Video přidal Maarv

Překlad přidal N3uRoXiouS

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Narrative Retold

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.