Playlisty Kecárna
Reklama

Into The Blue - text, překlad

playlist Playlist
I see the water rushing in.
Wash me away.
Vidím valící se vodu.
Odnes mě pryč.
I’m sick of lying and telling myself
that it’s all good, it’s gonna work out.
Living in doubt. Running away from the truth
just to accommodate you.
What can I do?
Tell me why I should deny
who I am, and wear a disguise.
Je mi zle z toho lhaní a namlouvání si
že je to vše v pohodě, že to vyjde.
Žiji v nejistotě. Unikám pravdě
jen abych ti vyhověl.
Co můžu udělat?
Řekni mi proč mám popírat
kdo jsem, a nosit přestrojení.
Unfortunately we built our house on sand,
and the tide is coming in.
This is the end.
Bohužel jsme náš dům postavili na písku,
a příliv se blíží.
Tohle je konec.
I might let go,
I’m not feeling this anymore.
Caught in the undertow,
I can’t take this anymore.
I might move on,
I might move on.
Just let go.
I’m not feeling this anymore.
Možná to dám najevo,
už to dál necítím.
Chycený v protiproudu,
už to dál nezvládnu.´
Možná to hodím za hlavu,
Možná to hodím za hlavu.
Prostě to dát najevo.
Už to dál necítím.
How many mistakes, how many days
till we find out how much we can take?
Again and again I play back what was said
in the back of my head.
But that’s in the past, and like life gone,
yeah you know it’s dead.
All of this effort for nothing
just to hold tight on to something
dying in my hands,
reeling from losing again.
Another wave crashes in.
This is the end.
Kolik chyb, kolik dní
než přijdeme na to kolik vydržíme?
Znova a znova si přehrávám to
co bylo opomenuto.
Ale to byla minulost, a jak život šel,
jo ty víš že je mrtvý.
Všechna snaha k ničemu
jen abych pokračoval v něčem
co mi umírá v rukách,
trpícím opětovnou ztrátou.
Další vlna naráží.
Tohle je konec.
I might let go,
I’m not feeling this anymore.
Caught in the undertow,
I can’t take this anymore.
I might move on,
I might move on.
Just let go.
I’m not feeling this anymore.
Možná to dám najevo,
už to dál necítím.
Chycený v protiproudu,
už to dál nezvládnu.
Možná to hodím za hlavu,
možná to hodím za hlavu.
Prostě to dát najevo.
Už to dál necítím.
Take a good look around,
the walls are caving in.
Take a good look around,
we’re drowning.
Pořádně se rozhlédni kolem,
zdi se bortí.
Pořádně se rozhlédni kolem,
topíme se.
I see the water rushing in.
Wash me away.
Vidím valící se vodu.
Odnes mě pryč.
I might let go,
I’m not feeling this anymore.
Caught in the undertow,
I can’t take this anymore.
I might move on,
I might move on.
Just let go.
I’m not feeling this anymore.
Možná to dám najevo,
už to dál necítím.
Chycený v protiproudu,
už to dál nezvládnu.
Možná to hodím za hlavu,
možná to hodím za hlavu.
Prostě to dát najevo.
Už to dál necítím.
Take a good look around,
the walls are caving in.
Take a good look around,
we’re drowning.
Pořádně se rozhlédni kolem,
zdi se bortí.
Pořádně se rozhlédni kolem,
topíme se.

Text přidal Maarv

Video přidal Maarv

Překlad přidal N3uRoXiouS

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Narrative Retold

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.