Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Look what I’ve found. Come get down.
It’s that revolution sound.
Call it second emancipation,
break these chains and let me out.
It’s not violence I’m on about,
but riot boots still hit the ground.
Lower the gun put down the whip,
take a step back hear me out.
I am fanatic, employ guerilla tactics.
Open up this lyrical automatic and put holes in your rhetoric.
It’s archaic, kind of chaotic, almost barbaric,
but yet you stand and you swear by it.
Koukni co jsem našel. Pojď dolů.
Je to zvuk revoluce?
Nazvěme to druhou emancipací,
rozbij řetězy a pusť mě ven
To není násilí, na čem jsem,
ale boty vzdoru stále dupou na zemi.
Skloň zbraň, odlož bič,
o krok ustup a vyslechni mě.
Jsem fanatik, využívající partyzánský postup.
Otevři tento lyrický automat a udělej díry do své rétoriky.
Je to archaické, trochu chaotické, skoro barbarské,
ale přes to za tím stojíš a budeš na to přísahat.
And I’ve been readily, steadily waiting for a chance to resist.
The devil is a liar, topple the empire,
blood sweat tears and desire.
I put my heart into this.
Never forget I’m a soldier.
I will not be conquered.
Byl jsem snadná kořist, neustále čekal na šanci se bránit.
Ďábel je lhář, svrhni říši,
krev, pot, slzy a touha
Dal jsem do toho srdce,
Nikdy nezapomenu, že jsem voják.
Nebudu podmaněn.
I can’t walk this road forever,
and I can’t forget the past.
My soul is under pressure,
and it killing me.
Nemohu kráčet touto cestou navždy
a nemohu zapomenout na minulost.
Má duše je pod tlakem
a to mě zabíjí.
It’s destroying me within,
my need for emancipation.
My soul is under pressure,
and it’s killing me.
Ničí mě to zevnitř
má potřeba emancipace.
Má duše je pod tlakem
a to mě zabíjí.
Life, liberty, pursuit of happiness,
equality and justice for all.
Now you know you lying.
Život, svoboda, snaha o štěstí,
rovnost a spravedlnost pro všechny.
Teď víš, že lžeš.
You on that shotgun philosophy.
Celebrate the tragedy.
Build an effigy high to the heavens to remind me
and blind me.
Turn the whole world into my enemy.
Control my destiny and drain all my energy.
It’s insane to me.
Got the whole nation sedated and medicated,
a testimony to the violence,
yet you still give me that ghetto education,
basically priming me to feed me to the prison industry.
Jsi na filozofii pistole.
Oslavuješ tragédie.
Vybuduji svou podobiznu, vysokou až k nebi, aby mě připomínala a zaslepila mě.
Otočím celý svět na mého nepřítele.
Ovládnu svůj osud a vypustím všechnu svou energii.
Je to pro mě šílené.
Dostáváte celý národ pod sedativa a léčiva,
svědectvím násilí,
stále mi ještě dáváte ghetto vzdělání,
v podstatě mě připravujete, abych se krmil ve vězeňském průmyslu.
I see all of the cowards, the greed,
the need to hold control over me.
Break these chains, end the power.
I’d rather you give back what you stole from me.

Vidím všechny zbabělce, chamtivost,
je třeba nade mnou udržet kontrolu.
Rozbít řetězy, ukončit sílu.
Radím ti mi vrátit, to co jsi mi ukradl.
I can’t walk this road forever,
and I can’t forget the past.
My soul is under pressure,
and it killing me.
Nemohu kráčet touto cestou navždy
a nemohu zapomenout na minulost.
Má duše je pod tlakem
a to mě zabíjí.
It’s destroying me within,
my need for emancipation.
My soul is under pressure,
and it’s killing me.
Ničí mě to zevnitř
má potřeba emancipace
Má duše je pod tlakem
a to mě zabíjí.
Excuse me Mr. officer, come out of my sector, no need to stress, no need for vex. Promiňte, pane důstojníku, vyšel jsem ze svého sektoru, není potřeba zdůrazňovat, není třeba se rozčilovat.
Yo, excuse me your honor,
fuck the drama. No apologies,
I save that for my mama.
Take my name off of the docket.
Drop all these charges.
All it took was a spark, all it took was a catalyst.
Martin said it best, I live a life with no violence,
so I speak up, no longer silent.
I begin to see.
My third eye is opening.
My resolve is strengthening.
Yo, promiňte mi vaše ctihodnosti,
srát na drama. Bez omluv,
ty si nechávám pro svou mámu.
Vyškrtněte mé jméno ze spisu.
Vynechte všechny tyto platby.
Stačila jiskra, stačilo vzplanutí.
Martin to řekl nejlépe, žiji život bez násilí,
tak jsem promluvil, už nebudu zticha.
Začínám vidět.
Mé třetí oko se otevírá.
Mé odhodlání roste.
I yearn to be free. Toužím být volný.
I can’t walk this road forever,
and I can’t forget the past.
My soul is under pressure,
and it’s killing me.
Nemohu kráčet touto cestou navždy
a nemohu zapomenout na minulost.
Má duše je pod tlakem
a to mě zabíjí.
It’s destroying me within,
my need for emancipation.
My soul is under pressure,
and it’s killing me.
Ničí mě to zevnitř
má potřeba emancipace.
Má duše je pod tlakem
a to mě zabíjí.
Excuse me Mr. officer no need for war.
Trying to drain my energy,
but you can’t keep me down.
Promiňte, pane důstojníku, není třeba války.
Snažíte se vysát mou energii,
ale nemůžeš mě udržet dole.
I can’t walk this road forever,
and I can’t forget the past.
My soul is under pressure,
but it won’t kill me.
Nemohu kráčet touto cestou navždy
a nemohu zapomenout na minulost.
Má duše je pod tlakem,
ale to mě nezabije.

Text přidal Maarv

Video přidal Maarv

Překlad přidala Smoukyn

Překlad opravil Maarv

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Narrative Retold

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.