Playlisty Kecárna
Reklama

All My Heroes Are Dead - text, překlad

playlist Playlist
Got this feeling hanging over me that I can't shake
Got these demons on my back they tryna see me break
Moving hectic feeling stressed
Back up against the wall
I'm feeling pressed
But nonetheless
A product of a broken system
Just kill 'em
Still teaching lessons with that good old Smith and Wesson
Got us acting like an army in these streets
On that dog eat doggy dog shit
Got us acting like beast
Got these vultures circling around my head
Vampire minds wanna bleed me dry
See me dead
It's open season on an open mind
It's hatred and violence
Sold by design
Mám pocit, že nemůžu setřást to, co na mě visí
Mám tyhle démony na zádech, chtějí mě vidět se zlomit
Hekticky se hýbu, cítím stres
Záda proti zdi
Cítím tlak
Ale přesto
Produkt rozbitého systému
Jen je zabijte
Stále učí lekce s tím starým dobrým Smithem a Wessonem
Učí nás jednat jako armáda v těch ulicích
Kde pes požírá psa
Nutí nás jednat jako zvířata
Tyhle supi mi krouží nad hlavou
Upíří mysle mě chtějí nechat vykrvácet
Vidět mě mrtvého
Je to otevřená sezóna v mé mysli
Je to nenávist a násilí
Prodán designem
Aim for the head bullet through spine
Leave em headless
Blind leading the blind
Mířím na hlavu, kulka prolétá páteří
Nech je bez hlavy
Slepý vede slepé
All my heroes are dead
Been laid to rest
With a bullet in the head
Oh my god
All my heroes are dead
Been laid to rest
With a bullet in the head
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
Oh můj bože
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
Big mouth boy come with too much chat
Pull out the strap mek we shot him bloodclart
Velká ústa, chlapče, pojď si popovídat
Vytáhni popruh, zastřelili jsme ho
Got humanity tip toeing on the edge of a knife
It's profit and capital gains versus the price of life
It's black man this and white man that
But it never
You alright bruv
I got your back
Bullets and gunman run the promise land
Gunshot blast
Tell me who's next
Got a murderous mad man hands on the tech
If you gon' speak your mind
Protect your neck
They'll put a Glock to your temple
Remember that
They got no love for you
They'll put two in your back
And on my life
Everyone that I looked up to are dead and buried Revolutionaries
Lidskost jde po špičkách na hraně nože
Je to profit a kapitálové zisky versus cena života
Je to černý muž a bílý muž
Ale nikdy
Jsi v pořádku
Kryju ti záda
Kulky a střelec utíkají po zaslíbené zemi
Výstřel
Řekni mi, kdo bude další
Šílenec v tom má prsty
Pokud promluvíš
Chraň si krk
Dají Glock do tvého chrámu
Pamatuj tohle
Nemají pro tebe lásku
Dají dvě do tvých zad
a jednu do mého života
Každý, ke komu jsem vzhlížel, je mrtvej
Pohřbení revolucionáři
Aim for the head bullet through spine
Leave em headless
Blind leading the blind
Mířím na hlavu, kulka prolétá páteří
Nech je bez hlavy
Slepý vede slepé
All my heroes are dead
Been laid to rest
With a bullet in the head
Oh my god
All my heroes are dead
Been laid to rest
With a bullet in the head
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
Oh můj bože
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
Are we living in the belly of the beast
There is never any justice
Never any peace
Žijeme v břiše šelmy?
Nikdy tu není spravedlnost
Nikdy ani mír
All my heroes are dead
Been laid to rest
With a bullet in the head
Oh my God
Been laid to rest
With a bullet in the head
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
Oh můj bože
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
All my heroes are dead
Been laid to rest
With a bullet in the head
Oh my god
All my heroes are dead
Been laid to rest
With a bullet in the head
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
Oh můj bože
Všichni mí hrdinové jsou mrtví
Byli položeni k odpočinku
S kulkou v hlavě
While we living in the belly of the beast
There is no sanctuary there is never any peace
I'm not crying out for justice
I'm just tryna lay the blueprint
To get through the ruckus
Zatímco žijeme v břiše šelmy
Není tu útočiště, není tu klid
Pláču po spravedlnosti
Snažím se udělat plán
Abych se prodral tím rozruchem
While we living in the belly of the beast Imma stay trying
Stay on my by any means
If needs be they'll take me on my feet
If I die
Just don't cry
Remember me
Zatímco žijeme v břiše šelmy, budu se dál snažit
Zůstat u sebe a svých významech
Pokud je třeba být, postaví mě na nohy
Pokud zemřu
Jen neplakej
Vzpomínej na mě

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

American Sun

Reklama

Fire From The Gods texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.