Playlisty Kecárna
Reklama

Kill Grandpa - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

What are you doing wandering at night?
Don´t you know you should be quarantined?
Oh my god! Where is your mask?
Your behavior is so hazardous.
Co se flákáš venku po nocích?
Nevíš, že bys měl být v karanténě?
Ó můj bože! Kde máš roušku?
Tvé chování je tak nebezpečné.
I need to speak to your supervisor
´bout your reckless behavior.
Sorry Karen, your grandparents will be gone
at just 80-years young.
Musím mluvit s tvým nadřízeným
o tvém bezohledném chování.
Promiň Karen, tvoji prarodiče budou pryč
ve věku pouhých 80 let.
I´am gonna kill grandpa
I´am gonna kill grandma
I refuse to put a thousand masks on!
Já zabiju dědečka
Já zabiju babičku
Odmítám si nasazovat tisíce masek!
You ran to a sociopath
now you shall feel the wrath
of this evil autist and his disease
that he spreads through the lands without unease.
It´s coming true,
your worst fear
nagging has no power here.
Běžel jsi k sociopatovi
teď pocítíš hněv
tohoto zlého autisty a jeho nemoci
že se šíří po zemi bez neklidu.
Plní se to,
tvůj nejhorší strach
otravování zde nemá žádnou moc.
I´am gonna kill grandpa
I´am gonna kill grandma
I refuse to put a thousand masks on!
Já zabiju dědečka
Já zabiju babičku
Odmítám si nasazovat tisíce masek!
The bodycount keeps risin´
as i feast on the tears of the Karen.
Corona-chan forms a nest
in my body to get rid of boomer pests.
Počet mrtvých stále stoupá
jak hoduju na slzách Karen.
Corona-chan tvoří hnízdo
v mém těle, k tomu se zbavit se boomer škůdců.
I´am gonna kill grandpa
I´am gonna kill grandma
I refuse to put a thousand masks on!
Já zabiju dědečka
Já zabiju babičku
Odmítám si nasazovat tisíce masek!

Text přidal SatanistBaca

Video přidal SatanistBaca

Překlad přidal SatanistBaca

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Finntronaut texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.