Playlisty Akce
Reklama

Song of the Lonely Mountain - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Far over the Misty Mountains rise
Leave us standing upon the height
What was before, we see once more
Is our kingdom, a distant light
Tam daleko Mlžné Hory se tyčí
Nechte nás stát na vrcholu
Co bylo předtím, vidíme ještě jednou
Je to naše království, vzdálené světlo
Fiery mountain beneath the moon
The words unspoken, we’ll be there soon
For home a song that echoes on
And all who find us will know the tune
Ohnivá hora pod měsícem
Slova nevyřčená, budeme tam brzy
Pro domov píseň, která se ozývá dál
A všichni, kteří nás najdou, budou znát melodii
Some folk we never forget
Some kind we never forgive
Haven’t seen the back of us yet
We’ll fight as long as we live
Některé lidi nikdy nezapomenem
Některému druhu nikdy neodpustíme
Zatím jste neviděli zbytek nás
Budeme bojovat dokud budeme žít
All lies on the hidden door
To the Lonely Mountain bourne
We’ll ride in the gathering storm
Until we get our long forgotten gold
Všechno leží na skrytých dveřích
K potůčku Osamělé Hory
Pojedeme za zbíhající se bouře
Dokud nedostaneme naše dlouho zapomenuté zlato
We lay under the Misty Mountains cold
In slumbers deep, and dreams of gold
We must awake, our lifes to make
And in the darkness a torch we hold
Ležíme pod zimou Mlžných Hor
V hlubokém spánku a snech o zlatě
Musíme se vzbudit, udělat je
a v temnotě pochodeň držíme
From long ago when lanterns burned
Until this day our hearts have yearned
A fate unknown; the Arkenstone
What was stolen must be returned
Za dávných časů, kdy lucerny hořely
Až do dnešního dne naše srdce se toužila
Osud neznámý, Arcikam
Co bylo ukradeno musí být vráceno
We must away, and make the day
To find our song, for heart and soul
Musíme pryč, a stvořit den
Abychom našli naši píseň, pro srdce a duši
Some folk we never forget
Some kind we never forgive
Haven’t seen the end of it yet
We’ll fight as long as we live
Některé lidi nikdy nezapomenem'
Některému druhu nikdy neodpustíme
Zatím tomu nevidím konec
Budeme bojovat dokud budeme žít
All lies on the hidden door
To the Lonely Mountain bourne
We’ll ride in the gathering storm
Till we get our long forgotten gold
Všechno leží na skrytých dveřích
K potůčku Osamělé Hory
Pojedeme za zbíhající se bouře
Dokud nedostaneme naše dlouho zapomenuté zlato
Far away the Misty Mountains cold. Daleko do zimy Mlžných hor.

Text přidal darkjoker

Text opravil Jirvo4

Videa přidali darkjoker, hanbor

Překlad přidala keepingsmile

Překlad opravil Jirvo4

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Soundtrak The Hobbit: An Unexpected Journey

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.