Playlisty Kecárna
Reklama

In the Dark - text, překlad

Oh, Are you even in this
The scars they form with distance
A prison, it's like I'm trapped inside my mind
How did we get lost
In this moment
Are you a victim or are you a witness
in this life
Oh, jsi dokonce v tomto
Jizvy, ty jsou z daleka
Vězení, je jako bys byl chycen ve své mysli
Jak jsme se ztratili
V této chvíli
Jsi oběť nebo svědčíš
V tomto životě?
So hold fast as I fall through the cracks of you heart
Oh why can't you see, I can't choose to leave
Tak se rychle chyť, když propadám těmi dírami v tvém srdci
Oh, proč nevidíš, nemůžu si zvolit odchod
Are you listening in the dark
Oh, are you listening
Was I fading from the start
Oh, was I fading
Where were you, where were you
When I reached out for you
Can you hear me through the darkness
Can you hear me
Posloucháš v temnotě?
Oh, posloucháš
Od začátku jsem mizel
Oh, mizel jsem
Kde jsi byla, kde jsi byla
Když jsem se k tobě natahoval?
Slyšíš mě skrz temnotu?
Slyšíš mě?
I find myself still dreaming
Before I ever start believing in healing
Try to mend what's torn apart
Našel jsem se stále snící
Než jsem začal věřit v léčení
Zkus spravit, co je roztrhané
Too familiar with the costs of your forgiveness
So am I a savior or am I the demons
In your mind
Velká podobnost s cenami tvého odpuštění
Takže jsem spasitel nebo jsem démonem
V tvé mysli
So hold fast as I fall through the cracks of you heart
Oh why can't you see, I can't choose to leave
Tak se rychle chyť, když propadám těmi dírami v tvém srdci
Oh, proč nevidíš, nemůžu si zvolit odchod
Are you listening in the dark
Oh, are you listening
Was I fading from the start
Oh, was I fading
Where were you, where were you
When I reached out for you
Can you hear me through the darkness
Can you hear me
Posloucháš v temnotě?
Oh, posloucháš
Od začátku jsem mizel
Oh, mizel jsem
Kde jsi byla, kde jsi byla
Když jsem se k tobě natahoval?
Slyšíš mě skrz temnotu?
Slyšíš mě?
And I swore, I'd drag you up this hill if you'd let
If you'd just fight, but you can't stop
Can't let yourself see
See through to me, not what we've come to be
See through to me, I just need you to believe
A slíbil jsem, že bych tě vytáhl na tento kopec, pokud bys chtěla
Pokud bys bojovala, ale nemohla přestat
Podívej se skrze mě, ne tím, čím se stáváme
Podívej se skrze mě, prostě potřebuju, abys věřila
Are you listening in the dark
Oh, are you listening
Was I fading from the start
Oh, was I fading
Where were you, where were you
When I reached out for you
Can you hear me through the darkness
Can you hear me
Posloucháš v temnotě?
Oh, posloucháš
Od začátku jsem mizel
Oh, mizel jsem
Kde jsi byla, kde jsi byla
Když jsem se k tobě natahoval?
Slyšíš mě skrz temnotu?
Slyšíš mě?

Text přidal Toxy

Video přidal Toxy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Singularity

Reklama

Fight Like Sin texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.