Kecárna Playlisty
Reklama

Supremacy - text, překlad

playlist Playlist
Born into a world
Where we're dying to be free
But we're living underneath their supremacy
Yeah, yeah, yeah
Narozen do světa
Kde umíráme za svobodu
Ale žijeme pod jejich nadvládou
Yeah, yeah, yeah
See I was raised in the west
Where we stay stressed
Where they lie if they have to to make an arrest
'Cause we living in the shadow of the suburbs
While the price of this house going upwards
I don't understand how
The poor get robbed by the rich and they calling it a handout (Aw, hell nah)
And it's evident
The neighborhood fucked up
Got us sending letters to the president
Tell me, can you hear us
Through the sound of the sirens?
And you wonder why the streets getting violent
Another mother shed tears at the cemetery
Burying her first born child (Damn)
I've been watching through the years
Got my nerves firing, waking up screaming
And we live in a cold sweat
Segregated, they consider us a known threat
So we hopeless, ayy
Vidíš, byl jsem vychován na západě
Kde zůstáváme ve stresu
Kde lžou, pokud mají někoho zatknout
Protože žijeme ve stínu předměstí
Zatímco cena tohoto domu stoupá
Já nechápu jak
Chudí jsou okrádáni bohatými a ještě to nazývají almužna (Aw, sakra ne)
A je to důkaz
Sousedství se pěkně zesralo
Přinutilo nás zasílat dopisy prezidentovi
Řekni mi, slyšíš nás
Skrze zvuky sirén?
A to se divíš, proč jsou ulice čím dál násilnější
Další matka uronila slzu na hřbitově
Pohřbívajíc její prvorozené dítě (Zatraceně)
Sledoval jsem to roky
Nechával se ovládat emocemi
A to žijeme v chladném potu
Oddělení, považují nás za veřejnou hrozbu
Tak jsme akorát bez naděje, ayy
Born into a world
Where we're dying to be free
(I just wanna be free, let's go)
But we're living underneath their supremacy
(Looking out from, we ain't out from
Their supremacy)
One day you'll see us but until then we'll all sit and wait for the rapture
(Ain't no more waiting)
Narozen do světa
Kde umíráme za svobodu
(Chci jen být svobodný, tak do toho)
Ale žijeme pod jejich nadvládou
(Vzhlížejíc z, nejsme z
Jejich nadvlády)
Jednoho dne nás uvidíš, ale do té doby budeme sedět a čekat přemístění
(Už žádné čekání)
They trying to relegate my DNA (Nah)
Break it down into something easier to hate (Uh)
They afraid of the outcome
'Cause the race that they call human keep evolving and they know they will get outrun
(That's why, huh?)
Still behind on the times, yeah
Protest culture on strike like lightning (Damn)
Losing hold and control, so we rising
Put the muzzle on, but we won't stay silent
Snaží se vyhostit mé DNA (Ne)
Roztrhnout to v něco snazšího nenávidět (Uh)
Bojí se výsledku
Protože rasa, kterou nazývají lidskou, se pořád vyvíjí a vědí, že budou předstihnuti
(To je proč, huh?)
Pořád pozadu v čase, yeah
Protest kultury úderu jako blesk (Zatraceně)
Ztrácejíc pevnou zem a kontrolu, tak povstáváme
Nasaďte si náhubek, ale přesto nezůstaneme potichu
Born into a world
Where we're dying to be free
(I just wanna be free, let's go)
But we're living underneath (What we under?)
Their supremacy
(Underneath, under their supremacy)
One day you'll see us but until then we'll all sit and wait for the rapture (What you waiting for?)
(Go and get it)
Narozen do světa
Kde umíráme za svobodu
(Chci jen být svobodný, tak do toho)
Ale žijeme pod jejich nadvládou (Pod čím?)
Jejich nadvládou
(Pod, pod jejich nadvládou)
Jednoho dne nás uvidíš, ale do té doby budeme sedět a čekat přemístění (Na co čekáš?)
(Jdi a vem si to)
When time turns into history
The story that we'll tell will be
When we were marching for our lives
You stood on the other side
When time turns into history
The story that we'll tell will be
When we were marching for our lives
You stood on the other side
When time turns into history
The story that we'll tell will be
When we were marching for our lives
You stood on the other side
Když se čas obrací v minulost
Příběh, který budeme vyprávět, bude
Když budeme pochodovat za své životy
Stojíš na druhé straně
Když se čas obrací v minulost
Příběh, který budeme vyprávět, bude
Když budeme pochodovat za své životy
Stojíš na druhé straně
Když se čas obrací v minulost
Příběh, který budeme vyprávět, bude
Když budeme pochodovat za své životy
Stojíš na druhé straně

Text přidal Pennywise

Text opravil Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Supremacy - Single

Reklama

The Fever 333 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.