Playlisty Kecárna
Reklama

White Privilege - text, překlad

playlist Playlist
Start up my motor, eat, drink some burgers and cola
Feed my addictions and vices, oh, how my iPhone entices
My echo chamber media, regurgitated trivia
Befall the left and the right, catered for privileged whites
Signing online petitions, thinking I'm making a difference
Don't wanna hear about Brexit, them old cunts fucked up our exit
My generation was duped, the youth were left out the loop
Lies on both sides of the fence left me completely bereft
My bio reads public figure, light and full, check out my figure
Don't even know why they're famous
But God, they're so entertaining
I wanna copy what you eat, how you look, who you fuck
Wanna be anybody but me
Startuju svůj motor, jím nějaký burgery a piju kolu
Krmím svý závislosti a zlozvyky, oh, jak můj iPhone poutá pozornost
Má komorní ozvěna médií, chrlíc maličkosti
Projdi levou a pravou, zajištěné pro privilegované bělochy
Podepisuji online petice, myslíc si, že něco změním
Nechci slyšet o Brexitu, ty starý kundy posraly náš odchod
Má generace byla oklamána, mladí byli vynechaní v cyklu
Lži na obou stranách plotu mě zbavují rozumu
Mé bio mluví o veřejné osobě, jasně a úplně, prohlédni si mou představu
Ani nevím, proč jsou slavní
Ale Bože, jsou tak zábavní
Chci okopírovat, co jíš, jak vypadáš, koho pícháš
Chci být kýmkoli jen ne mnou
I wanna be anybody but me
I wanna be anybody but me
Wanna be anybody but me
Wanna be anybody but me
Chci být kýmkoli jen ne mnou
Chci být kýmkoli jen ne mnou
Chci být kýmkoli jen ne mnou
Chci být kýmkoli jen ne mnou
Everybody's offended, the joke that just keeps on giving
I'm not entirely sure the nitpicking can count as progression
I'm chewing popcorn, sitting in the back row
Watching while the whole damn thing implodes
Nobody talks to each other for fear of different opinions
They call the bigots dumb for buying into fear from the papers
Smug liberal arrogance, working class don't fuck with it
It's all just ammunition for the right-wing press
The patriarchy is real, the proof is here in my song
I'll sit and mansplain every detail of the things it does wrong
'Cause I'm a white male, full of shame
My ancestry is evil, and their evil is still not gone
Všichni se uráží kvůli vtipu, který sotva slyšeli celý
Nejsem si úplně jistý, jestli se dá hnidopišství počítat jako progres
Žvýkám popcorn, sedíc v zadní řadě
Sleduju, jak ta zasraná věc exploduje
Nikdo nemluví s ostatními ze strachu odlišných názorů
Nazývají bigoty hlupáky za koupi strachu z novin
Domýšlivá liberální arogance, pracující třídy se s ní nesere
Všechno je to jen střelivo pro pravici tisku
Patriarchie je skutečná, důkaz je přímo tady v mé písni
Budu tady sedět a do posledního detailu řeknu, co je špatně
Protože jsem bílý muž, plný hanby
Můj původ je ďábelský, a jejich zlo ještě není pryč
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Their evil is still not gone
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč
Jejich zlo ještě není pryč

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň „White Privilege“ bez servítek kritizuje moderní politické dění zejména ve Velké Británii, třebaže její význam se dá stejně tak přenést i na ostatní světové velmoci. Zpěvák Sam Fender o ní prohlašuje: „Nejmocnější světové země řídí kusy těl bez mozku s blonďatými parukami na hlavách. Ohledně lidí jako je Boris Johnson a Trump mě děsí jedině to, že cokoli, co vyjde z jejich pusy, jsou lži. Nechci to nijak servítkovat.“ (Pennywise)
Reklama

Hypersonic Missiles

Reklama

Sam Fender texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.