Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Destroy - text, překlad

We stand, we rise, we give our lives.
We stand, we rise, we give our lives.
It began long ago,
when darkness, through its deceit captured the hearts of the sons and daughters of light.
We looked for light but we found only darkness. We searched for bright skies but walked in gloom. We fumbled like the blind along the wall, feeling our way like people without eyes.
We were destined to fall, even in the brightest days.
We stumbled as if it were dark.
Among the living, we were like the dead.
We looked for justice, but it never came.
We looked for rescue but it was far from us.
So He, Himself, stepped in to save us with his strong arm and justice to sustain Him.
He put on righteousness as armor, salvation His helmet. He clothed Himself with the robe of vengeance and wrapped Himself in a cloak of divine passion.
He slipped out of his royal garments, left eternity to enter time, divinity to wrap himself in humanity.
The sea of glass, for the ocean of separation. He left peace, and for the first time felt pain.
Because the very hands that held the stars were now sentenced to wear my scars.
It was love that purchased this traitor's heart. It's what the prophets spoke about when they envisioned light living in men once again.
For this reason, I AM LEGEND, predestined for greatness, built for the final hour.
I was born for this with weapons in hand, armor in place.
I now march to the beat of a different drum.
I will break through battle lines that have been drawn by discouragement and despair.
What more is left to be said? Time has met its end.
It's now or never. Collision with me, myself, and I.
You see my mission today is clear: to wake the dead.
So let freedom's song rage.
You're not abandoned.
You're not alone.
Last day warriors arise from yesterday's ash and raise your fist with us.
We are the army that is charging upon the land. Defeat is no longer and option!
IT IS VICTORY.

We stand, we rise, we give our lives.
We stand, we rise, we give our lives.
We stand, we rise, we give our lives.
We stand, we rise, we give our lives.
We stand, we rise, we give our lives.
We stand, we rise, we give our lives.

Text přidala tyn_ko

Video přidala tyn_ko

Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy
Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy
Začalo to dávno,
když temnota, přes její lest, pohltila
srdce synů a dcer světla.
Rozhlíželi jsme se po světle, ale našli jsme jen temno.
Hledali jsme zářivá nebesa, ale chodili jsme v šeru.
Šátrali jsme jako slepí podél zdi, cítili jsme náš směr,
jako lidé bez očí.
Byli jsme předurčeni k pádu, dokonce v nejsvětlejších dnech - klopýtali jsme jako kdyby byla tma.
Uprostřed života jsme byli jako smrt.
Vyhlíželi jsme spravedlnost, ale ona nepřicházela.
Vyhlíželi jsme záchranu, ale ta od nás byla moc daleko.
Tak On, On sám vykročil nás zachránit s jeho
silnou rukou a spravedlností Jím utvrzovanou.
Položil brnení jako brnění, spasení jako
přilbici. Sám se oblékl do obleku
pomsty a přehodil přes sebe plášť božské vášně.
Strhl ze sebe své královské oblečení, odešel dát
věčnost, čas své Božství zabalil do lidstva.
Moře skla oddělil pro oceán. Mír přešel
a On poprvé ucítil bolest.
Ruce, které držely hvězdy, byli nyní odsouzeny
nést mé šrámy.
Byla to láska, která vykoupila zrádcovo srdce. To je
to, o čem proroci mluví, když říkají, že se představí
světlo žijící v muži ještě jednou.
Z tohoto důvodu, jsem já legenda, předurčen pro
důležitost, postaven pro poslední hodinu.
Byl jsem narozen pro tohle, se zbraněmi v rukou,
brněním na místě.
A teď pochoduji v rytmu jiného bubnu.
Budu prolamovat bitevní linie, které táhne
malomyslnost a zoufalost.
Co víc říct? Čas byl naplněn, je konec.
Ted nebo nikdy. Setkání mě, mě samotného a mě.
Vidíte, mé poslaní je dnes jasné: probudit mrtvé.
Nechť píseň svobody zní.
Nejsi opuštěný.
Nejsi sám.
Poslední den povstávají válečníci z včerejšího popela a
pozvedají svou pěst s námi.
Jsme armáda která útočí na zemi.
Porážka není dlouhá a volba.
Je to vítězství.

Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy
Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy
Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy
Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy
Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy
Stojíme, povstáváme, vzdáváme naše životy

Překlad přidala tyn_ko

Překlad opravil marzanka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.