Playlisty Kecárna
Reklama

The Market Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

On a fine evening fair in the month of april
O'er the hill came the sun with a smile,
And the folks they were throngin' the roads everywhere,
Makin' haste to be in at Copshawholme Fair.
I've seen 'em a-comin' in from the mountains and glens,
Those rosy-faced lasses and strappin' young men,
With a joy in their heart and unburdened o' care,
A-meetin' old friends at Copshawholme Fair.
O příjemném večeru na trhu v měsíci dubnu
Přes kopec přišlo slunce s úsměvem
A lidé, ti byli všude po cestách
Spěchali na trh Copshawholme
Viděla jsem je přicházet z hor a údolí
Děvčata s růžovými tvářemi a statní mladí muži
S radostí ve svých srdcích a nezatíženi starostí
Potkáváme se starými přáteli na trhu Copshawholme
Who ever joined our gathering and danced
under the garlands green will never be the same again
Now rest your head and stay a while and dwell with us the summers night
and you'll never be the same again
Kdo se kdy přidal k našemu shromáždění a tančil
Pod zelenými girlandami nikdy nebude stejný
Nyní si odpočiňte, zůstaňte chvíli a přebývejte s námi o letní noci
A už nikdy nebudete jako dřív
There are lads for the lasses, there's toys for the bairns,
There are jugglers and tumblers and folks with no arms,
There's a ballad-singer here and a fiddler there,
There are nut-men and spice-men at Copshawholme Fair.
There are peddlers and potters and gingerbread stands,
There are peepshows and popping-darts and the green caravans,
There's fruit from all nations exhibited there,
With kale plants from Orange at Copshawholme Fair.
Jsou tu chlapci pro děvčata, hračky pro děti
Jsou tu žongléři, bubeníci a lidé bez paží
Je tu bard a houslista
Na veletrhu Copshawholme prodávají oříšky a koření
Jsou tu obchodníci a hrnčíři a stojany na perníky
Je libo kukátka, praskající šipky a zelené karavany
Jsou tu vystavena ovoce z širého světa
S kapustovitými rostlinami z Orange na trhu Copshawholme
You came a long way, you travelled for so long.
Now rest your head before the summers gone,
Meet us in the sunny fields, meet us in the greenwood deep
step in our faerie ring and you'll never be the same again.
Ušli jste dlouho cestu, cestovali tak daleko
Nyní si odpočiňte, zůstaňte chvíli a přebývejte s námi o letní noci
Setkáme se na slunečních polích, potkáme se v hlubokém lese
Vstup do našeho začarovaného kruhu a nikdy nebudeš stejný
When the hirin's o'er, off they all sprang
Into the ballroom for to join in the throng,
And 'I Never Vill Lie With My Mammy Nae Mair'
The fiddles play briskly at Copshawholme Fair.
Když najímatel nabízí, všichni vyskočí
Do tanečního sálu, aby se připojil k davu
A "Nikdy si nelehnu se svou matkou Nae Mair"
Housle hrají na trhu Copshawholme rychle

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Eden

Reklama

Faun texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.