Playlisty Kecárna
Reklama

Wherever You Go - text, překlad

playlist Playlist
I wished you love me for a 100 years
And now I laugh to hide my tears
I feel blue, I can’t make a move
Not now, not without you
Přál jsem si abys mě milovala 100 let
A teď se směji abych zakryl mé slzy
Cítím se sklíčený, Nemůžu se pohnout
Ne teď, ne bez tebe
What the hell am I doin’ here
Oh God, I wish I could disappear
Don’t know what to do, but I cannot move
When I see you smiling
Co tu k čertu dělám
Ó, Bože, přeji si abych mohl zmizet
Nevím co mám dělat, ale nemůžu se hýbat
Když tě vidím usmívat se
Wherever you go oh oh oh
There’s one thing you should know oh oh oh
I’m spending all my time loving you
Over and over again
Kamkoliv půjdeš
Je tu jedna věc, kterou bys měla vědět
Trávím všechen svůj čas milováním tebe
Znovu a znovu
Whatever you do ooh oo-ooh
I’ll be right here for you ooh oo-ooh
I’m spending all my time loving you
Cokoliv uděláš
Budu tu vždy pro tebe
Trávím všechen svůj čas milováním tebe
I’m getting stronger now
And I’ve got balls to say it all
Now we don’t even talk
But we were best friends long ago
Stávám se silnějším
A mám koule na to abych to všechno řekl
Teď spolu ani nemluvíme
Ale dávno jsme byli nejlepší přátelé
I’d do whatever you want
I thought at least you gimme a call
One thing I’d like to know
Was there ever really love at all?
Udělám vše, co chceš
Myslel jsem, že mi aspoň naposled zavoláš
Jednu věc bych chtěl vědět
Byla tu vůbec opravdová láska?
Oh how many times
I told myself it’s gonna be fine
Love at first sight
You were shy and you were one-of-a-kind
Oh kolikrát
Jsem sám sobě říkal, že to bude v pohodě
Láska na první pohled
Byla jsi stydlivá a byla jsi jediná svého druhu
But now it’s time to say
That I felt so much pain
Don’t know you’re ready or not
And frakly I don’t care
Ale teď je čas říct
Že jsem cítil hodně bolesti
Nevím, jestli si připravená nebo ne
A na rovinu je mi to jedno
Wherever you go oh oh oh
There’s one thing you should know oh oh oh
I’m spending all my time loving you
Over and over again
Kamkoliv půjdeš
Je tu jedna věc, kterou bys měla vědět
Trávím všechen svůj čas milováním tebe
Znovu a znovu
Whatever you do ooh oo-ooh
I’ll be right here for you ooh oo-ooh
I’m spending all my time loving you
Cokoliv uděláš
Budu tu vždy pro tebe
Trávím všechen svůj čas milováním tebe
All the dreams just fell apart
We are two but one broken heart
Cause nobody knows that I wanna be close
And you’re still little bit too far
Všechny sny se rozpadly
Jsme dva, ale jedno zlomené srdce
Protože nikdo neví, že chci být blízko
A ty jsi pořád trochu daleko
I want to tell you how I feel
I wanna hold you, make it all real
Don’t know what to do but I cannot move
When I see you smiling
Chci ti říct jak se cítím
Chci tě podržet, udělat to vše skutečností
Nevím co dělat ale nemůžu se pohnout
Když tě vidím usmívat se
Wherever you go oh oh oh
There’s one thing you should know oh oh oh
I’m spending all my time loving you
Over and over again
Kamkoliv půjdeš
Je tu jedna věc, kterou bys měla vědět
Trávím všechen svůj čas milováním tebe
Znovu a znovu
Whatever you do ooh oo-ooh
I’ll be right here for you ooh oo-ooh
I’m spending all my time loving you
Cokoliv uděláš
Budu tu vždy pro tebe
Trávím všechen svůj čas milováním tebe
Wherever you go oh oh oh
There’s one thing you should know oh oh oh
I’m spending all my time loving you
Over and over again
Kamkoliv půjdeš
Je tu jedna věc, kterou bys měla vědět
Trávím všechen svůj čas milováním tebe
Znovu a znovu
Whatever you do ooh oo-ooh
I’ll be right here for you ooh oo-ooh
I’m spending all my time loving you
Cokoliv uděláš
Budu tu vždy pro tebe
Trávím všechen svůj čas milováním tebe

Text přidal Dollda

Video přidal Dollda

Překlad přidala Asami

Překlad opravil Dollda

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ZEN

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.