Playlisty Kecárna
Reklama

Jump Around - text, překlad

playlist Playlist
Jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jump jumpSkákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej skákej
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Sad situation just makes us strong
It's true that we all belong
To the world that's all around us
Smutné situace nás jen dělají silnějšími
Je pravda, že všichni patříme
Do světa, který je všude kolem nás
Hate wars behind the door
And everybody plays this game for the score
It's the same again, we all complain
Cause all we want is money and fame
We built the hedge and we built the fence
Those walls of lies we call "defense"
We must listen to bullshits that's got no sense
It's all about fighting and violence
Nenávidět války za dveřmi
A všichni hrají tuto hru na skóre
Je to zase to stejný, všichni si stěžujeme
Protože vše, co chceme, jsou peníze a sláva
Postavili jsme plot
Tyhle stěny lží nazýváme "obrana"
Musíme poslouchat kraviny, co nemají žádný smysl
Je to všechno o bojích a násilí
We say we won't do it but we do it again
We try to prove it yeah we try but it's the same everyday
Hard run for your life again and again
No faith in this game no gate to escape
We say we won't do it but we do it again
We try to prove it yeah we try but it's the same everyday
Hard run for your life again and again
No faith in this game no gate to escape
Říkáme, že už to neuděláme, ale uděláme to znovu
Snažíme se to dokázat, snažíme, ale je to každý den stejný
Těžký běh o život znova a znova
Žádná víra v této hře, žádná brána pro útěk
Říkáme, že už to neuděláme, ale uděláme to znovu
Snažíme se to dokázat, snažíme, ale je to každý den stejný
Těžký běh o život znova a znova
Žádná víra v této hře, žádná brána pro útěk
We've gotta stop, hold on, slow down
We've gotta change trose things around
Need to join all men in every town
Sing and jump as Massais, jump around
Musíme zastavit, vytrvat, zpomalit
Musíme změnit ty věci okolo
Je třeba spojit všechny muže v každém městě
Zpívat a skákat jako Masajové, skákat okolo
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
We see them fight, we hear them lie
Them a dweet over again and one more time
All real badmen them try for hide
Just another victim, another crime
Better you go on for rise your hands and voice
Millions people die, them have no choice
We still believe but peace is miles away
Let's start change those stupid things today
Vidíme je bojovat, slyšíme je lhát
Dostat je přes to a pak ještě jednou
Všichni opravdoví zloduši se je snaží schovat
Jen další oběť, další zločin
Radši běž a zvedni své ruce a hlas
Miliony lidí umírají, nemají možnost volby
Stále věříme, ale mír je na míle daleko
Pojďme dnes změnit všechny ty stupidní věci
All people are equal, we have to fight for unity
One love, one body, all colors and diversity
The fight for amity and fight for humanity
Help each other, and built a new society
Let's break it and hit it, all these crimes committed
By the hand of the leaders, cause their hands are dirty
That ain't not funny and ain't not right
All we've got to do is rise and fight
Get up, stand up and nothing's gonna stop you
Just be yourself cause it's just all about you
We've gotta go and we'll break the wall
United we stand - divided we fall
Všichni lidé jsou si rovni, musíme bojovat za jednotu
Jedna láska, jedno tělo, všechny barvy a pestrost
Boj pro přátelství a boj pro lidstvo
Navzájem si pomáhat a vybudovat novou společnost
Pojďme to zlomit a zničit, všechny ty spáchané zločiny
Ruka vůdců způsobuje že jsou jejich ruce špinavé
Není to vtipné a není to správné
Vše co musíme je zvednout se a bojovat
Vzchopit se, vstát a nic Tě nezastaví
Jen buď sám sebou protože je to všechno o Tobě
Musíme jít a zničíme zeď
Sjednoceni stojíme - rozděleni padneme
We call it the right society
We call it the world of dignity
Land of opportunities
Why if we can't be free?
Nazýváme to správnou společností
Nazýváme to svět důstojnosti
Země příležitostí
Proč, když nemůžeme být svobodní?
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Jump jump jump around
Jump jump jump around
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa
Skákej skákej skákej kolem
Skákej skákej skákej kolem
Wohowohowohoa
Wohowohowohoa

Text přidala S_imi_s

Text opravila Alik

Videa přidali S_imi_s, Eruviere

Překlad přidala Bar_Un_Ka

Překlad opravila Alik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wanted For Cooking

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.