Playlisty Kecárna
Reklama

I Miss you - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

How many days must pass me by?
How can I get you off my mind?
When you smiled then i smiled
Kolik dní mu musí ještě uplynout?
Jak Tě mohu dostat z mé mysli?
Když se směješ pak i ja
When you cried then I cried
And you know that I'm right
Když Ty břečíš pak i já
A ty víš že mam pravdu
Everywhere I see your face
Nobody else can take your place
When you smiled then I smiled
Všude vidím tvou tvář
Nikdo jiný nemuže zabrat tvoje misto
Když se směješ pak i ja
When you cried then I cried
And you know that I'm right
Když Ty břečíš pak i já
A ty víš že mam pravdu
I never should have let you go
I can not guess, I want to know
Can you explain how could you love me and leave me, how could you love me And leave me all alone ?
Nikdy sem Tě neměl nechat odejít
Nedokážu odhadnout, chci vědět,
Můžeš mi vysvětlit jak si mě mohla milovat a opustit mě , jak si mě mohla milovat a nechat mě samotného ?
It doesn't matter what i say
God knows I can't resist you
And every little word I say
Baby the truth is that I miss you
Nezáleží na tom co říkam
Bůh ví že nemůžu Ti odolat
A každé malé slovo které jsem řekl
Zlato je to pravda , chybíš mi
Since you have been away
Life's sad and getting gray When you smiled then I smiled
When you cried the i cried
And now my whole world decays
What we had was so much more
Than we ever had before
When you smiled then I smiled
When you cried then I cried
You were mine and I was yours
Dokud budeš pryč ,
život je smutný a stále šedý
Když se směješ pak i ja
Když Ty břečíš pak i já
A teď celý svět se mi bortí
Co sme měli bylo mnohem víc
než kdykoliv jindy
Když se směješ pak i ja
Když Ty břečíš pak i já
Byla jsi moje a ja tvůj
It's gonna hurt you for rest of your life
Baby you're gonna by lonely
Bude Tě to bolet po zbytek Tvého života
Zlato budeš sama
Just like an album of pics that you see
Over again
Can you tell me please how could i know what you'd meant
When you said that you only
Need to be alone just for a little while
Was it the plan, was it the game that you played!!!
Stejně jako album fotek, které vidíš
znovu
Můžete mi říct, prosím, jak bych mohl vědět, co by si chtěla
Když jsi řekla, že pouze
Potřebuješ být sama jen na chvíli
Byl to plán, byla to hra, kterou si hrála!
It doesn't matter what i say
God knows I can't resist you
And every little word I say
Baby the truth is that I miss you...
Nezáleží na tom co říkam
Bůh ví že nemůžu Ti odolat
A každé malé slovo které jsem řekl
Zlato je to pravda , chybíš mi ...

Text přidal Dhan

Video přidal Dhan

Překlad přidal Dhan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wanted For Cooking

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.