Playlisty Akce
Reklama

Still Standing - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Lay me down
In this bed I've made
This hole I've dug for myself
Is where I'll stay
Ulož mě
Do téhle postele, kterou jsem sestavil
Tahle díra, kterou jsem pro sebe vykopal
Je místo, kde zůstanu
I'm not scared of who I am
I'm just afraid of who I'll be
For when I close my eyes
It's you that I see
Nebojím se toho, co jsem
Jen se bojím toho kdo budu
Pak zavřu své oči
Jsi to ty, koho vidím
These broken mirrors
Under my feet
Show the world my flaws
That you would never see
Tyhle prasklá zrcadla
Pod mýma nohama
Ukážou světu mé vady
Které bys ty neviděla
But that's not me Ale to nejsem já
I'm still standing broken
The starlight over me
My life I left wide open
Will never feel complete
(But that's not me)
Pořád stojím zlomený
Světlo hvězd kolem mě
Můj život, který jsem hluboce zavrhl
Nikdy nebude úplný
(Ale to nejsem já)
I'm not scared of living blind
I don't see how that would change
The way I feel about this world
And all the fucked up things in me
Nebojím se žít slepý
Nevidím nic, co by změnilo
Můj pocit z tohohle světa
A všech těch posraných věcech, co jsou ve mně
I don't care about the past
And these hollow memories
For right now is all that counts
And we'll live it all the same
Nezajímám se o minulost
A o tyhle prázdný vzpomínky
Pro teď je to vše, co se počítá
A všichni si to prožijeme stejně
We're all the same Všichni jsme stejní
I'm still standing broken
The starlight over me
My life I left wide open
Will never feel complete
(But that's not me)
Pořád stojím zlomený
Světlo hvězd kolem mě
Můj život, který jsem hluboce zavrhl
Nikdy nebude úplný
(Ale to nejsem já)
So lay me down
In this bed I've made
This hole I've dug for myself
Is where I'll stay
Tak ulož mě
Do téhle postele, kterou jsem sestavil
Tahle díra, kterou jsem pro sebe vykopal
Je místo, kde zůstanu
I'm turning around
This life I've made
This bed of lies
Seems right for me
Měním se
Tenhle život, který jsem stvořil
Tahle postel lží
Se zdá být pro mě správná
I'm still standing broken
The starlight over me
My life I left wide open
Will never feel complete
Pořád stojím zlomený
Světlo hvězd kolem mě
Můj život, který jsem hluboce zavrhl
Nikdy nebude úplný
I'm still standing broken
The starlight over me
My life I left wide open
Will never feel complete
(But that's not me
I'm not complete
That's not me)
Pořád stojím zlomený
Světlo hvězd kolem mě
Můj život, který jsem hluboce zavrhl
Nikdy nebude úplný
(Ale to nejsem já
Nejsem úplný
To nejsem já)

Text přidal NightLightCZ

Video přidal NightLightCZ

Překlad přidal NightLightCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Left Behind

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.