Playlisty Kecárna
Reklama

Misanthropic Coil - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Blasphemy in your eyes, spare me your pathetic lies
Sympathy I despise, just give me your chaos cries
One night he came to me and spoke the words of heresy
One day I will prevail, in other words your last day
Rouhání ve tvých očích, ušetři mě svých žalostných lží
Soucit, kterým pohrdám, jen mi dej své výkřiky chaosu
Jednou v noci za mnou přišel a promluvil kacířskými slovy
Jednoho dne zvítězím, jinými slovy, tvůj poslední den.
You and I are living a lie
Sick of always denying
The omen will come true
And there’s nothing you can do...
Ty a já žijeme ve lži
Nemocný vždy popírá
Znamení se naplní
A nic s tím nemůžeš udělat
MY EYES WERE ABLAZE, WHEN EXPOSED TO YOUR LAST PRAYERS
MY MIND FILLED WITH HATE, SLITHERING TOWARDS YOUR GATE
I´M THE SERPENT THAT COILS AROUND YOUR NECK
ARMED WITH THE VENOM TO RAVAGE YOUR FRAGILE MIND
MÉ OČI BYLY V PLAMENECH, KDYŽ BYLY VYSTAVENY TVÝM POSLEDNÍM MODLITBÁM.
MÁ MYSL PLNÁ NENÁVISTI, PLAZÍCÍ SE K TVÉ BRÁNĚ.
JSEM HAD, KTERÝ SE TI SVÍJÍ KOLEM KRKU.
VYZBROJEN JEDEM, KTERÝ PUSTOŠÍ TVOU KŘEHKOU MYSL
Antichrist will arise, and ignite your precious sky
Anarchy your demise, it was all never-ending lies
One boy we all will blame for what he at last became
This boy a forbidden key to our own extinction
Povstane Antikrist a zapálí vaše drahocenné nebe
Anarchie tvého zániku, všechno to byly nekonečné lži.
Jeden chlapec, kterého všichni obviníme za to, čím se nakonec stal.
Ten chlapec je zakázaný klíč k našemu vyhynutí.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Extinction (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.