Playlisty Akce
Reklama

Where Did The Party Go - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
I'm here to collect your heart
It's the only reason that I sing
I don't believe a word you say
But I can't stop listening
Jsem tu, abych sebral tvé srdce
To je jediný důvod proč zpívám
Nevěřím ani slovu, které říkáš
Ale nemůžu přestat poslouchat
This is the story of how they met
Picture was on the back of a pack of cigarettes
And when she touched him he turned ruby red
A story that they'll never forget, never forget
Tohle je příběh o tom, jak se potkali
Obrázek byl na zadní straně krabičky cigaret
A když se ho dotkla, stal se rubínově červným
Příběh, který nikdy nezapomenou, nikdy nezapomenou
And all the boys are smoking menthols
Girls are getting back rubs
I will drift to you if you make yourself shake fast enough
A všichni kluci kouří mentolky
Holky dostávají drbání zad
Popluju k tobě, jestli se budeš dostatečně třást
My old aches become new again
My old friends become exes again
Moje staré bolesti se stávají znovu novými
Moji staří přátelé se stávají znovu ex
Woah, where did the party go?
We're ending it on the phone
I'm not gonna go home alone
Woah, where did the party go?
Woah, kam zmizela ta párty?
Ukončujeme ji po telefonu
Nepůjdu sám domů
Woah, kam zmizela ta párty?
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na, Yeah
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na, yeah
I know I expect too much
And not enough, all at once
You know I only wanted fun
And you got me all fucked up
oh, no
Vím, že jsem čekal příliš moc
A ne dost, to vše najednou
Víš, že jsem jen chtěl zábavu
A tys mě celého zničila
Oh, ne
I looked for your name ouija board
And your naked magic, oh dear lord
You and me are the difference between real love
And the love on TV, love on tv
Hledal jsem tvé jméno na ouija tabulce
A tvé nahé kouzlo, oh drahý pane
Ty a já jsme rozdíl mezi pravou láskou
A láskou v Tv, láskou v Tv
And all the boys are smoking menthols
Girls are getting back rubs
I will drift to you if you make yourself shake fast enough
A všichni kluci kouří mentolky
Holky dostávají drbání zad
Popluju k tobě, jestli se budeš dostatečně třást
My old aches become new again
My old friends become exes again
Moje staré bolesti se stávají znovu novými
Moji staří přátelé se stávají znovu ex
Woah, where did the party go?
We're ending it on the phone
I'm not gonna go home alone
Woah, where did the party go?
Woah, kam zmizela ta párty?
Ukončujeme ji po telefonu
Nepůjdu sám domů
Woah, kam zmizela ta párty?
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na, yeah
All the kids who screamed we weren't the same
In sweaty rooms
Now we're doomed to organising walk in closets like tombs
Všechny ty děti, co křičely, že nejsme stejní
V zapoceném pokoji
Teď jsme odsouzeni k organizované procházce po šatnících jako v kobkách
Silent film stars stuck in talking cinema light
So let's fade away together one dream at a time
Hvězdy němého filmu uvízli ve světlu mluveného kina
Tak pojďme vyblednout společně, jeden sen po druhém
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Woah, where did the party go?
We're ending it on the phone
I'm not gonna go home alone
Woah, where did the party go?
Woah, kam zmizela ta párty?
Ukončujeme ji po telefonu
Nepůjdu sám domů
Woah, kam zmizela ta párty?
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na
Na na na na

Text přidala Soleil

Text opravila kakis9989

Videa přidali Soleil, melmeloun

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila kakis9989

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Save Rock And Roll

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.