Playlisty Kecárna
Reklama

The Devil Never Sleeps - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Will I recieve forgiveness for my sins
Or, will I be left to rot in purgatory?
Father, hear me, please, I beg you, let me in
Dostane se mi odpuštění za mé hříchy?
Nebo budu odsouzena hnít v očistci?
Otče, vyslyš mě, prosím, prosím tě, pusť mě dovnitř
I can feel the devil starting to close in Cítím, jak se ďábel blíží
Darkness pulls at me, but I won't let it in
I must fight the tide and save the heart within
Is there any way to save my broken soul?
Should I pray to God, or have I no control?
Temnota se na mě valí, ale nepustím ji dovnitř
Musím bojovat s přílivem a zachránit srdce
Existuje nějaký způsob, jak zachránit mou zlomenou duši?
Měla bych se modlit k Bohu nebo nemám kontrolu?
Father, are you there? I'm fighting to get in
I can hear the devil's footsteps closing in
Darkness pulls at me, but I won't let it in
I must fight the tide and save my heart
Otče, jsi tu? Bojuju, abych se dostala dovnitř
Slyším, jak se blíží kroky ďábla
Temnota se na mě valí, ale nepustím ji dovnitř
Musím bojovat s přílivem a zachránit srdce
Show me how to keep my heart alight
Tell me that everything will be alright
And I say he watches and knows what's in your dreams
I'll never be safe 'cause the devil never sleeps
Ukaž mi, jak si udržet srdce rozzářené
Řekni, že všechno bude v pořádku
A říkám, že se dívá a ví, co je ve tvých snech
Nikdy nebudu v bezpečí, protože ďábel nikdy nespí
Can you find a way to heal my fractured heart
Or, am I destined to walk this Earth alone?
Father, hear me, please, I beg you, let me in
I can sense the devil's on my back
Můžu najít způsob, jak léčit mé roztříštěné srdce
Nebo je mi souzeno jít po této Zemi sama?
Otče, vyslyš mě, prosím, prosím tě, pusť mě dovnitř
Cítím ďábla na mých zádech
Show me how to keep my heart alight
Tell me that everything will be alright
And I say he watches and knows what's in your dreams
I'll never be safe 'cause the devil never sleeps
Ukaž mi, jak si udržet srdce rozzářené
Řekni, že všechno bude v pořádku
A říkám, že se dívá a ví, co je ve tvých snech
Nikdy nebudu v bezpečí, protože ďábel nikdy nespí

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Eternal Embrace

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.