Playlisty Kecárna
Reklama

Sol Invictus - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm coming Lord, I'm on my way
Worshiping at the altar of know why
Can't remember which God is my wine
Can't repent if I'm wrong; impartial
Empty rituals, trinkets and fossils
And now lord, I'm on my way (my way)
Amen
Už jdu Pane, já jsem na cestě
Uctívání u oltáře a vědět proč
Nemůžeš si vzpomenout, který Bůh je moje víno
Nemůžeš litovat, jestli se mýlím; nestranný
Prázdné rituály, tretky a fosílie
A teď pane, já jsem na cestě (má cesta)
Amen
Ease ain't coming our way
But the sun keeps burning my face
Where's my faith
My blasphemy
Není snadné přejít naši cestu
Ale slunce stále pálí na můj obličej
Kde je moje víra
Moje rouhání
Keep swimming, lord, I'm on my way
...Home
Stále plavej, pane, já jsem na cestě
...Domov
Floorboards and the ceilings are creaking
And the roof is old and leaking
But looking up high to the heavens
How can we declare our independence
From evolution and penance
(our way)
Palubky a stropy praskají
A střecha je stará a netěsní
Ale při pohledu vysoko k nebi
Jak můžeš vyhlásit svou nezávislost
Z evoluce a pokáním
(naše cesta)
Sin ain't coming our way
But the sun keeps burning my face
When's my faith renewing today
I believe in something I think
Where's my faith
My monastery
Hřích nepřichází naší cestou
Ale slunce stále pálí na můj obličej
Když se moje víra dnes obnovuje
Věřím v něco já myslím
Kde je moje víra
Můj klášter

Text přidala jijit

Video přidal HoodsCZ

Překlad přidal HoodsCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sol Invictus

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.