Playlisty Kecárna
Reklama

Rise of the Fall - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Rise and fall
Through it all
An olympus of friends
Vzestup a pád
Přes to všechno
Olympus přátel
Highs and lows
And the broken prose
And our losses we'll weigh
Vzestupy a pády
A porušený slib
A naše ztráty budeme vážit
Game on (x6)
[x2]
Hra začíná (x6)
[X2]
Buildings fall
But we're standing tall
Where only chimneys remain
Budovy padají
Ale my stojíme vysoko
Kde jen komíny zůstaly
Beg for law
With a crying jaw
Like a jungle in flames
Prosit o právo
S plačící čelisti
Jako džungle v plamenech
Game on (x6) Hra začíná (x6)
Gravity
It pulls our waves
And it creates
Monuments of flame
Every house in town
Burn it down
Burn it all down
Gravitace
To táhne své vlny
A to vytváří
Památky plamene
Každý dům ve městě
Spálit až na zem
Spálit to všechno dolů
Burn, burn, down, down... Hořet, hořet, dolů, dolů
Coming
The moments grow weak
Coming
With gloves at your throat
Burn it
Into the grave
Burn it
The freedom with heat
Burn it
Electrical thing
Burn it
Smell the white flame
Burn it
Smell the white flame
Burn it
Smell your filthy life
Burning!
Příchod
Momenty rostou slabě
Příchod
S rukavicemi na krku
Spálit to
Do hrobu
Spálit to
Svoboda s teplem
Spálit to
elektrická věc
Spálit to
Pach bílého plamene
Spálit to
Pach bílého plamene
Spálit to
Vůně tvého špinavého života
Hoří!
What in this life
Lifts us up so high
Down to this campfire?
Co v tomto životě
nás zvedá tak vysoko
Dolů k tomuto táboráku?
Around the coast
To the junkyards
When will I see you again?
Kolem pobřeží
Na skládkách
Kdy tě zase uvidím?

Text přidala jijit

Video přidal HoodsCZ

Překlad přidal HoodsCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sol Invictus

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.