Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Toxic Thoughts - text, překlad

I start this off staring at a blank page
An open office document
A blinking cursor
Passing days
Without a single word
Some say it's absurd
Like I float along a stream of words unsaid
Choosing not to cast my net
But I spend so long questioning myself
If this isn't right
Then does that mean I failed?
Will my melodies ever live up
Will my metaphors be profound enough
Will I ever outdo myself
The ceiling gets higher and higher
It's harder and harder to shatter
And when I fall
I fall worse than I ever did before
Evaluating the damage no I just don't understand it
Conflicted my the very air I breathe
A love with hatred laced between

You can see it in my eyes
A child's spark light up the night
Constant search for approval
Suffocated by refusal
Devouring my skull
But never feeling full

Oh dear I don't wanna be a burden
But could you please be a little more concerned with
The overactive mind of a believer
The toxic thoughts of an overachiever
Oh dear if only you could feel it
The crippling fear of being deserted
You can't touch the heat of this fever
The toxic thoughts of an overachiever

I start this off a little confused
Writers block doesn't exist
It's not a word I'm supposed to use
Because it's all in my mind
A parasite I'm supposed to find
But sometimes
Well most times
It's so hard to define
So I pour a couple drinks
Getting drunk on gasoline
Fire pulses in my veins
I'm sick of waiting for the day
That courage overtakes my brain
For someone to say it's ok
I've lived my whole life afraid
It's time for me to be brave
To embrace a forest
That's so dark and unknown
Because no great adventurer has a paved path to roam
They pave as they go
Disappointed faces leaving poisoned bread crumb traces
I'm not taking the bait
Let them rot in their place

I deserve to be alright
I deserve to sleep at night
I'm my closest friend
I remind myself again
Better treat her well
Cuz she's with me till the end

Oh dear I don't wanna be a burden
But could you please be a little more concerned with
The overactive mind of a believer
The toxic thoughts of an overachiever
Oh dear if only you could feel it
The crippling fear of being deserted
You can't touch the heat of this fever
The toxic thoughts of an overachiever

Sometimes I forget the feeling
Of every single nerve tingling
Better than any lovers’ touch
I've created tears of pain and burns of lust
I've created a forest a safe place for myself that others have found
Some attempt to destroy and others feed the ground
Fertilize my mind with melodies and rhymes
A sorcerer of time take you back to the night
When you pondered your death when somebody left when you lie away broken cause your head is unkept and let me remind you
That everything is temporary
You and I are temporary
And this feeling that's so scary
Someday you'll realize that thoughts so heavy
Don't mean you're unsteady
But that you're only getting ready to say nice to meet you to somebody you never knew
You

Text přidala azura

Video přidala azura

Začínám tohle hledíc na prázdnou stránku
Otevřený office dokument
Blikající kurzor
Utíkající dny
Bez jediného slova
Někteří říkají, že je to absurdní
Jako bych se plavila mezi nepovězenými slovy
Rozhodujíc se nespouštět svoji síť
Ale trávím tak dlouhou dobu tázajíc se sama sebe
Jestli tohle není dobře
Znamená to, že jsem zklamala?
Proberou se někdy moje melodie k životu
Budou moje metafory někdy dostatečné
Překonám někdy sama sebe
Ten strop se zvedá a zvedá
A je těžší a těžší rozbít
A když spadnu
Spadnu hůř než kdy předtím
Hodnotíc škodu, ne, prostě tomu nerozumím
V rozporu se vzduchem, který dýchám
Láska s nenávistí smíchaná dohromady

Můžeš to vidět v mých očích
Dětská jiskra zapálí noc
Neustálé hledání souhlasu
Dusíc se nesouhlasem
Pohlcujíc moji lebku
Ale nikdy se necítím celá

Oh drahá Nechci být přítěž
Ale mohla by jsi se prosím trochu víc strachovat s
Přespříliš aktivní myslí věřícího
Toxické myšlenky přespříliš úspěšného
Oh drahá jen pokud by jsi to mohla cítit
Zmrzačený strach z opuštění
Nemůžeš se dotknout horka této horečky
Toxické myšlenky přespříliš úspěšného

Začínám tohle mimo trochu zmateně
Spisovatelský blok neexistuje
Není to slovo, které mám používat
Protože je to vše v mojí hlavě
Parazit, kterého mám najít
Ale někdy
No většinou
Je velmi těžká určit
Tak si naleju pár drinků
Opíjím se z benzínu
Oheň pulsuje v mých žilách
Je mi špatně z čekání na den
Ta kuráž převezme můj mozek
Pro někoho kdo řekne že je to v pořádku
Žila jsem celý svůj život ve strachu
Je čas pro mě být statečnou
Přijmout les
Který je tak temný a neznámý
Protože žádný úžasný dobrodruh nemá vydlážděnou cestu, kterou jde
Dláždí ji jak jdou
Zklamané tváře nechávají cestu z otrávených chlebových drobečků
Nenechám se nachytat na této návnadě
Nechte je shnít na jejich místech

Zasloužím si být v pořádku
Zasloužím si v noci spát
Jsem svoje nejbližší přítelkyně
Připomínám si znovu
Radši se k ní budu chovat hezky
Protože je se mnou až do konce

Oh drahá Nechci být přítěž
Ale mohla by jsi se prosím trochu víc strachovat s
Přespříliš aktivní myslí věřícího
Toxické myšlenky přespříliš úspěšného
Oh drahá jen pokud by jsi to mohla cítit
Zmrzačený strach z opuštění
Nemůžeš se dotknout horka této horečky
Toxické myšlenky přespříliš úspěšného

Občas zapomenu na ten pocit
Kdy každý jediný nerv se chvěje
Lepší než jakýkoliv dotek milence
Vytvořila jsem slzy bolesti a záchvaty chtivosti
Vytvořila jsem les bezpečné místo pro sebe které ostatní našli
Někteří se ho pokouší zničit, někteří krmí jeho půdu
Hnojím svoji mysl s melodiemi a rytmy
Čaroděj času tě vezme zpět do té nosi
Kdy jsi přemýšlel nad svou smrtí protože tě někdo opustil
Kdy jsi ležela zlomená protože tvoje hlava je nezajištěná a nech mi ti připomenout
Že všechno je dočasné
Ty a já jsme dočasní
A tenhle pocit je tak děsivý
Někdy si uvědomíš, že myšlenky tak těžké
Neznamenají, že jsi nestálá
Ale že se připravuješ říct ráda tě poznávám někomu kdo jsi nikdy neznala
Sobě

Překlad přidala Pora

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.