Playlisty Akce
Reklama

Fallen Soldier - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

The medal that his dad gave him
Tucked away in his duffle bag
He said don't wory about a thing, Paps
You'll be gettin' this when I'll get back
Medaile, kterou mu jeho táta dal
Zastrčená v jeho lodním pytli.
Říkal nestrachuj se o nic, Tati.
Dostaneš to zpátky, až se vrátím.
Walkin' down the road
Through the city on a routine patrol
Shots rang out and he hits the ground
Sergeant yells "Man down"
Scházel dolů po cestě
Přes město na běžné patrole
Střely sviští okolo a on padá na zem
Seržant křičí " Muž zasažen"
This is for the ones who ain't comin' back
Who fought for their country in Iraq
And they left their families at home
To come over here and die alone
Tohle je pro ty, co se nevrací zpět
Kdo bojoval za jejich vlast v Iráku
A nechali svoje rodiny doma
Aby šli sem a umřeli sami
I carried his coffin onto the plane
And gave a salute as they read off his name
We packed away that duffle bag
And the Silver Star that he got from his dad
Nesl jsem rakev do letadla
A zasalutoval, když četli jeho jméno.
Sbalili jsme je ten lodní pytel.
A Stříbrnou hvězdu, kterou dostal od táty
There was one old men when we got off the plane
With no one there for him to greet
But the whole damn company shook his hand
We were brothers to the son he will never see
Byl tam jeden starý pán, když jsme vystoupili z letadla
Ale bez někoho k vítání.
Ale celá rota mu potřásla rukou.
Byli jsme bratři pro syna kterého už nikdy neuvidí.
This is for the ones who ain't comin' back
Who fought for their country in Iraq
And they left their families at home
To come over here and die alone
Tohle je pro ty, co se nevrací zpět
Kdo bojoval za jejich vlast v Iráku
A nechali svoje rodiny doma
Aby šli sem a umřeli sami
This is for the ones who ain't comin' back
Who fought for their country in Iraq
And they left their families at home
To come over here and die alone
Tohle je pro ty, co se nevrací zpět
Kdo bojoval za jejich vlast v Iráku
A nechali svoje rodiny doma
Aby šli sem a umřeli sami

Text přidal HelpyCZ

Text opravil HelpyCZ

Video přidal HelpyCZ

Překlad přidal HelpyCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.