Kecárna Playlisty

For always (duet with Josh Groban) - text, překlad

playlist Playlist
Lara:
I close my eyes
And there in the shadows I see your light
You come to me out of my dreams across
The night
Zavřu oči
a ve stínech vidím tvé světlo
Přes noc za mnou přijdeš
ze snů
Josh:
You take my hand
Though you may be so many stars away
I know that our spirits and souls are one
Vezmeš mou ruku,
i když jsi možná tolik hvězd vzdálená
Vím, že naše mysli a duše jsou jediné
Lara:
We've circled the moon and we've touched the sun
Kroužíme kolem Měsíce a dotýkáme se
Slunce
Duet:
So here we'll stay
For always
Forever
Beyond here and on to eternity
For always
Forever
For us there's no time and no space
Tak tady zůstaneme
Navždy
Navěky
Tady a napořád
Navždy
Navěky
Pro nás neexistuje čas a prostor
Josh:
No barrier love won't erase
Žádná překážka lásku nesmaže
Lara:
Wherever you go
I still know in my heart you'll be here
Kamkoli jdeš,
stále vím, že budeš v mém srdci
Duet:
With me
Se mnou
Josh:
From this day on (day on)
I'm certain that I'll never be alone
Od tohoto dne (dne)
jsem si jistý, že nebudu nikdy sám
Lara:
I know what my heart must have always known
(known what my heart must have known)
Vím, co musí moje srdce vždycky
znát
(znát, co musí moje srdce znát)
Duet:
That love has a power that's all its own
And for always
Forever
Now we can fly
And for always
and always
Že je láska silná, to je všechno
a navždy
Navěky
Teď můžeme letět
a navždy
Lara:
We will go on (we will go on)
a vždycky
Duet:
Beyond goodbye
my půjdeme dál (půjdeme dál)
Lara:
For Always
Sbohem
Josh:
Forever
Navždy
Lara:
Beyond here and on to eternity
Navěky
Josh:
For Always
Tady a napořád
Lara:
And ever
Navždy
Duet:
You'll be a part (you'll be apart) of me
a vždycky
Duet:
And for always
Forever
A thousand tomorrows may cross the sky
And for always
And always
We will go on (we will go on) beyond goodbye
budeš část mě

Text přidala reese-style

Video přidala reese-style

Překlad přidala reese-style


Nezařazené v albu

Lara Fabian texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.