Playlisty Kecárna
Reklama

The Fall - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I let you think that you were ahead
I hid my motives from you
I let you run with my heart in your hands
I curse the day I trusted you
Nechám tě myslet si, že jsi vpředu
Schoval jsem před tebou své motivy
Nechám tě utíkat s mým srdcem v rukách
Proklínám den, kdy jsem ti důvěřoval
I let you run with my heart in your hands
I curse the day I trusted you
Nechám tě utíkat s mým srdcem v rukách
Proklínám den, kdy jsem ti důvěřoval
You locked me away
I made my escape anyway
Zamkla jsi mě
I tak jsem si našel únik
By your hands we watched our kingdom fall
But I won't be the one to take back the throne
Rising above you I watched you grow
And I won't be the one left standing after the fall
Vlastníma rukama, sledovali jsme, jak naše království padá
Ale nebudu ten, kdo si vezme zpátky trůn
Zvedajíc se nad tebe, sledoval jsem tě růst
A nebudu ten, kdo zůstane stát po pádu
I let you think you had me for yourself
I hid from you my love for someone else
You aren't my friend and a part of my future
So you can watch me as I seduce her
Nechám tě myslet si, že jsi mě měla pro sebe
Skryl jsem před tebou svou lásku pro někoho jiného
Nejsi můj přítel a ani část mé budoucnosti
Takže mě můžeš sledovat, jak ji svádím
Pick it up! Zvedni to!
I can see it in your eyes you were looking for a light and it's not there
You were burying your pride and you're giving up your life and it's not fair
You can see that I'm away and you're begging me to stay but I don't care
Now I see that you're alone and you're crying on the phone but I made it clear
Vidím ti to na očích, hledala jsi světlo a ono tu není
Pohřbívala jsi svou hrdost a vzdáváš svůj život a to není fér
Můžeš vidět, že jsem pryč a ty prosíš, abych zůstal, ale mě to nezajímá
Teď vidím, že jsi sama a pláčeš do telefonu, ale já si to ujasnil
You locked me away
I made my escape anyway
Zamkla jsi mě
I tak jsem si našel únik
By your hands we watched our kingdom fall
But I won't be the one to take back the throne
Rising above you I watched you grow
And I won't be the one left standing after the fall
Vlastníma rukama, sledovali jsme, jak naše království padá
Ale nebudu ten, kdo si vezme zpátky trůn
Zvedajíc se nad tebe, sledoval jsem tě růst
A nebudu ten, kdo zůstane stát po pádu
I can see it in your eyes you were looking for a light and it's not there
You were burying your pride and you're giving up your life and it's not fair
Vidím ti to na očích, hledala jsi světlo a ono tu není
Pohřbívala jsi svou hrdost a vzdáváš svůj život a to není fér
Life's not fair
Život není fér

Text přidal LimeCZ

Text opravil LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Exotype

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.