Playlisty Kecárna
Reklama

Break The Silence - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This is the day everything will change.
I’m gonna take back what you’ve taken from me
And just let me be me.
Tohle je ten den, kdy se všechno změní
Vezmu zpátky to, co jsi ode mě vzala
A prostě budu sám sebou
You have burned every ounce of trust
Now there is no us left for me to believe
So I believe in me
Spálila jsi každý coul důvěry
Teď z vás nezbyl nikdo, komu bych věřil
Tak věřím v sebe
You have burned every ounce of trust
Now there is no us left for me to believe
So I believe in me.
Spálila jsi každý coul důvěry
Teď z vás nezbyl nikdo, komu bych věřil
Tak věřím v sebe
This is my time to rise and break the
Silence (paving the way for change)
Only I have the power to stop the cycle,
The world is just a breath away.
Tohle je můj čas vstát a prolomit to
Ticho (dláždíce cestu ke změně)
Jenom já mám moc zastavit ten kruh
Svět to má o vlásek
I know now that I need to find myself a way,
Find myself a way out.
And if I don’t then we both know this will happen again and again
I know now that I need to find myself a way.
Find myself a way out.
And if I don’t then we both know this will happen again and again
This will happen again
Teď vím, že potřebuji najít svou cestu
Svou cestu ven
A pokud ji nenajdu, pak oba víme, že se tohle stane znovu a znovu
Teď vím, že potřebuji najít svou cestu
Svou cestu ven
A pokud ji nenajdu, pak oba víme, že se tohle stane znovu a znovu
Tohle se stane znovu
You told me everything would be okay
It’s just a bruise, a little bump
And no one cares anyway
No one can hear me scream.
Řekla jsi mi, že všechno bude v pořádku
Je to jen modřina, malý náraz
A nikdo se i tak nezajímá
Nikdo mě neslyší křičet
This is my time to rise and break the silence (paving the way for change)
Only I have the power to stop this cycle.
The world is just a breath away.
Tohle je můj čas vstát a prolomit to ticho (dláždíce cestu ke změně)
Jenom já mám moc zastavit ten kruh
Svět to má o vlásek
I know now that I need to find myself a way,
Find myself a way out.
And if I don’t then we both know this will happen again and again
I know now that I need to find myself a way.
Find myself a way out.
And if I don’t then we both know this will happen again and again
This will happen again
Teď vím, že potřebuji najít svou cestu
Svou cestu ven
A pokud ji nenajdu, pak oba víme, že se tohle stane znovu a znovu
Teď vím, že potřebuji najít svou cestu
Svou cestu ven
A pokud ji nenajdu, pak oba víme, že se tohle stane znovu a znovu
Tohle se stane znovu
The walls are drawing closer.
Too close is too close, you’re too close.
I’m slipping away from myself
I’m drowning in doubt
There’s no more you and I
The hands of the clock have stopped at zero. It’s time to wake up.
Zdi se přibližují
Moc blízko, moc blízko, jsi moc blízko
Vyklouzávám sám sobě
Topím se v pochybě
Není už další ty a já
Hodinové ručičky zastavily na nule. Je čas se probudit.
I know now that I need to find myself a way,
Find myself a way out.
And if I don’t then we both know this will happen again and again
I know now that I need to find myself a way.
Find myself a way out.
And if I don’t then we both know this will happen again and again
This will happen again
Teď vím, že potřebuji najít svou cestu
Svou cestu ven
A pokud ji nenajdu, pak oba víme, že se tohle stane znovu a znovu
Teď vím, že potřebuji najít svou cestu
Svou cestu ven
A pokud ji nenajdu, pak oba víme, že se tohle stane znovu a znovu
Tohle se stane znovu

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Exotype

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.