Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
A crumbling empire
Where angels fear to tread
Into the ruins of a civilization
A society ripped to shreds
No semblance of order
Into the world which I abjure
Where the bloody blade is forged
Am I the cause of the cure?
Rozpadající se říše
Kam se andělé bojí šlápnout
Do ruin civilizace
Společnost roztrhaná na kusy
Bez jediného zdání řádu
Do světa kterého se zříkám
Kde je kovaná krvavá čepel
Jsem důvod toho léku?
Our destiny is soon revealed
Battle strewn, no way to heal
We spread the wings of failure
For the world's last goodnight
Downfall!
In the flames of the burning lands
Who claims to have the upper hand?
Bonfire of the vanities and spite
Náš osud se brzy odhalí
Rozptýlená bitva, není jak se léčit
Roztahujeme křídla selhání
Pro světové poslední dobrou noc
Pád!
Do plamenů hořících zemí
Kdo tvrdí, že má navrch?
Oheň marností a zášti
Like Sodom and Gomorrah
Forsaken and alone
Look how the mighty all have fallen
We reap what we have sewn
When all the marble palaces
Are blackened, sacked and burned
Will we understand man's ignorance
Through all the lessons learned?
Jako Sodoma a Gomora
Opuštěný a sám
Podívej se, jak mocní padli
Sklízíme, co jsme zaseli
Když všechny mramorové paláce
Jsou zčernalé, vyhozené a spálené
Pochopíme lidskou ignoranci
I když jsme se vše naučili?
Our destiny is soon revealed
Battle strewn, no way to heal
We spread the wings of failure
For the world's last goodnight
Downfall!
In the flames of the burning lands
Who claims to have the upper hand?
Bonfire of the vanities and spite
Náš osud se brzy odhalí
Rozptýlená bitva, není jak se léčit
Roztahujeme křídla selhání
Pro světové poslední dobrou noc
Pád!
Do plamenů hořících zemí
Kdo tvrdí, že má navrch?
Oheň marností a zášti
Fall!
Fall!
Fall!
Downfall!
Pád
Pád
Pád
Pád
So quick to claim the credit due
Yet no one takes the blame
Like Nero played his violin
While watching Rome in flames
Implosion of our nations through
Decisions of its kings
Downfall of our creation
It's the end of everything
Tak rychle nárokovat splatný úvěr
Přesto nepřijímá vinu
Jako Nero, co hrál na své housle
Zatímco sledoval Řím v plamenech
Prosazuje naše národy skrze
Rozhodnutí jejich králů
Pád našeho stvoření
Je to konec všeho
Our destiny is soon revealed
Battle strewn, no way to heal
We spread the wings of failure
For the world's last goodnight
Downfall!
In the flames of the burning lands
Who claims to have the upper hand?
Bonfire of the vanities and spite
Náš osud se brzy odhalí
Rozptýlená bitva, není jak se léčit
Roztahujeme křídla selhání
Pro světové poslední dobrou noc
Pád!
Do plamenů hořících zemí
Kdo tvrdí, že má navrch?
Oheň marností a zášti

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Videa přidali libor226, Metalizer123

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Exhibit B: The Human Condition

Reklama

Exodus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.