Playlisty Kecárna
Reklama

I Am - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Dark reflections of life passing my eyes.
Reflecting what I once used to be.
Temné odrazy života se mi míjejí před očima.
Odrazy toho, čím jsem býval.
A word is enough.
I can't go on, my life is dead.
This must be the end.
Jedno slovo stačí.
Nemohu pokračovat, můj život je mrtvý.
Tohle musí být konec.
I stand here alone with shadows around.
I can see through myself the sorrow inside.
Stojím zde o samotě, obklopen stíny.
Mohu skrze sebe vidět ten smutek uvnitř.
I am alive in my dreams.
I am drowned in my screams.
I am dead.
Jsem naživu ve svých snech.
Jsem utopen ve svých výkřicích.
Jsem mrtvý.
A word is enough.
I can't go on, my life is dead.
This must be the end.
Jedno slovo stačí.
Nemohu pokračovat, můj život je mrtvý.
Tohle musí být konec.
Creation of life.
I can't see the meaning.
What is it for me?
How much longer till I'm free?
Stvoření života.
Nevidím v tom význam.
Co to pro mě je?
Jak ještě dlouho, než budu svobodný?
I stand here alone with shadows around.
I can see through myself the sorrow inside.
Stojím zde o samotě, obklopen stíny.
Mohu skrze sebe vidět ten smutek uvnitř.
I am alive in my dreams.
I am drowned in my screams.
I am dead.
Jsem naživu ve svých snech.
Jsem utopen ve svých výkřicích.
Jsem mrtvý.
The shadows come closer sending me away,
I won't see the light of another day.
Ty stíny se přibližují a posílají mě pryč,
Neuvidím světlo dalšího dne.
With these words I escape from my demons, from my belief.
Life is mourning death is grief.
S těmito slovy unikám svým démonům, svému přesvědčení.
Žití je truchlení, smrt je smutek
The shadows come closer sending me away,
I won't see the light of another day.
Ty stíny se přibližují a posílají mě pryč,
Neuvidím světlo dalšího dne.
Creation of life.
I can't see the meaning.
What is it for me?
How much longer till I'm free?
Stvoření života.
Nevidím v tom význam.
Co to pro mě je?
Jak ještě dlouho, než budu svobodný?

Text přidal Highlander

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voice of Harmony

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.