Playlisty Kecárna
Reklama

Obsession to Prosper - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Others have gone to paradise, those who made the sacrifice
Not everyone did the rightful acts, they've come to end of their laps
Things you did, were they justified, crimes you made you just denied
Forgiveness allowed to everyone, look far behind and see what you've done
Ostatní odišli do raja, tí, ktorí učinili obeť
Nie všetci urobili spravodlivé činy, prišli na koniec ich etapy
Veci, ktoré si urobil, boli oni odôvodnené, zločiny, ktoré si urobil už nepoprieš
Odpustenie je povolené všetkým, pozri sa ďaleko do minulosti a uvidíš, čo si urobil
Do you decide horror and pain
Or glory and grace that many claim
Don't fear footsteps know what is to be
That you will see, you will see
Rozhodol si sa pre hrôzu a bolesť
Alebo slávu a milosť, ktorú toľkí tvrdili
Nemaj strach, kroky rozoznajú, čo to má byť
To uvidíš, uvidíš
In time when your judgement is called, in a place where many fall
Your future gods only know, soon you'll see where you have to go
Step ahead and confess your sins, take what they have to give
All chances flown by, too late to kneel and apologize
V časoch, keď tvoj úsudok volá, na mieste, kde mnohí zlyhali
Tvoji budúci bohovia vedia len to, že čoskoro uvidíš, kam musíš ísť
Vykroč vpred a priznaj svoje hriechy, prijmi, čo musí prísť
Všetky šance preleteli, je príliš neskoro, aby si pokľakol a ospravedlnil sa
Do you decide horror and pain
Or glory and grace that many claim
Don't fear footsteps know what is to be
That you will see
Rozhodol si sa pre hrôzu a bolesť
Alebo slávu a milosť, ktorú toľkí tvrdili
Nemaj strach, kroky rozoznajú, čo to má byť
To uvidíš
Power and desire to prevail is a great temptation
No vengeance no grief makes away you can find
Will to success in this life ends in an obsession
Todays rivalry leads our way and to darkness us binds
Sila a túžba k prevláde je veľké pokušenie
Žiadna pomsta, žiadny žiaľ to neodoženie, môžeš nájsť
Vôľu uspieť v tomto živote, koniec v posadnutosti
Dnešná rivalita vedie našu cestu a do temnoty nás viaže
"Behold the punishment yourself you set,
Finally you pay what you owe, your debt
First time in history you've been justed, no prays for your soul when bones turn to dust"
"Hľa, trest si sám prichystáš,
Nakoniec zaplatíš, čo dlhuješ, tvoj dlh
Po prvýkrát v histórii si bol správny, žiadne modlitby za tvoju dušu, keď sa kosti obrátia v prach"

Text přidala Ludkaa9

Text opravil Efai

Video přidal Efai

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Primal Exhale

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.