Playlisty Kecárna
Reklama

The Fall of Claudius - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

She's cast a spell on me
The leaves fall from the darkened tree
Still hypnotized by her
Agrippina, my goddess, my queen
Okouzlila mě
Listí opadalo z toho zasmušilého stromu
Stále jí hypnotizován
Agrippina, má bohyně, má královna
Rise from the root of the hive
Rise from the blood of deceit and lies
The snakes are slithering
The stench of rot, lies beneath your paradise
Povstaň ze základu toho hnízda
Povstaň z té krve klamu a lží
Hadi se plazí
Zápach hniloby spočívá pod tvým rájem
Twisted are the sins of lust
Twisted are the sins of lust
Zvrácené jsou hříchy chtíče
Zvrácené jsou hříchy chtíče
All my life I was just and fair
Different but good
Different but good
All my life I was just and fair
Different but good
Different but good
Celý svůj život jsem byl spravedlivý a poctivý
Odlišný, ale dobrý
Odlišný, ale dobrý
Celý svůj život jsem byl spravedlivý a poctivý
Odlišný, ale dobrý
Odlišný, ale dobrý
Why have the gods forsaken me
Beneath the sorrow in disguise?
They called me crippled they laughed at me
The cries of vengeance always merciful
Proč mě bohové opustili
Pod zármutkem v přestrojení?
Říkali mi mrzák, posmívali se mi
Výkřiky pomsty, vždy milosrdný
Still her beauty beholds me Přesto její krása mě spatří
Fear has overtaken me
The fallen ways of diplomacy
Taken by the grip of power
Strach mě ovládnul
Pokleslé způsoby diplomacie
Převzaté sevřením moci
Crippled dysfunction
Possesses my being, my everything
Oh how this curse
Bestows the novelty in me, ripped by the bowels of hell
Mrzácká disfunkce
Ovládá mou bytost, mé vše
Ach, jak mi toto prokletí
Propůjčuje novoty ve mně, roztrhán útrobami pekelnými
Of blood and fire
Of poison and death
Of gods and slaves
Of truth and lies
Of honor and death
O krvi a ohni
O jedu a smrti
O bozích a otrocích
O pravdě a lži
O cti a smrti
I was just
I was
They laughed at me
They laughed at me
(The first betrayal
The wrath of fire
In her seductive eyes
Agrippina)
Byl jsem spravedlivý
Byl jsem
Posmívali se mi
Posmívali se mi
(První zrada
Hněv ohně
V jejích svůdných očích
Agrippina)
The mother of snakes...
Twisted are the sins of lust
Power turns to rust
I hear death calling my name my name my name
Matka hadů...
Zvrácené jsou hříchy chtíče
Síla reziví
Slyším smrt volat mé jméno, mé jméno, mé jméno
All my life I was just and fair
Different but good
Different but good
All my life I was just and fair
Different but good
Different but good
Celý svůj život jsem byl spravedlivý a poctivý
Odlišný, ale dobrý
Odlišný, ale dobrý
Celý svůj život jsem byl spravedlivý a poctivý
Odlišný, ale dobrý
Odlišný, ale dobrý
Why have the gods forsaken me
Beneath the sorrow in disguise?
They called me crippled they laughed at me
The cries of vengeance always merciful
Proč mě bohové opustili
Pod zármutkem v přestrojení?
Říkali mi mrzák, posmívali se mi
Výkřiky pomsty, vždy milosrdný

Text přidal Highlander

Text opravil Highlander

Video přidal Highlander

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Thirteen Years Of Nero

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.