Playlisty Kecárna
Reklama

Teutoburg (Ambush Of Varus) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Unrest Amongst the Germanic tribes, Alliances...
Cherusci and Chatti
Armenius, barbarian at heart,
under Roman control
Trusted to Centurions,
Trusted by Varus
Pressure from the North,
Imperial Retaliation
Bring the sirens of war... of war!
Nepokoje mezi germánskými kmeny, spojenectví...
Cheruskové a Chattové
Arminius, srdcem barbar,
Pod římskou vládou
Důvěryhodný pro centuriony,
Důvěryhodný pro Varuse
Nátlak ze severu,
Imperiální odplata
Přináší sirény války... války!
Onward to Teutoburg
To liberate the northern frontier... Teutoburg
Postupují k Teutoburku
Aby osvobodili severní hranice... Teutoburg
Ambush!.... Ambush!
Testudo Formate
Hold the line... Hold it!
Alas, this is what we do in life...
Centurion... Battle at will!
Přepadení!... Přepadení!
Formace želva
Držte řadu... držte ji!
Běda, tohle je to, co v životě děláme...
Centurion... Bojujte dle libosti!
Defeat Armenius,
the traitor of all traitors
Led legions to slaughter
Ambush into the night,
deep into the forest light
Where men seek the lawless
Rome to taste revenge...
35,000 men infrantry
Burning down the Chatti
As Mattium burns,
the Rhine in roman possession
Poražte Armenia,
toho zrádce všech zrádců
Vedl legie na porážku
Přepadení ze zálohy v noci,
Hluboko v pralesním světle
Kde muži hledají bezpráví
Řím zakusil pomstu
35 000 mužů pěchoty
Spalují Chatty
Když Mattium hoří,
Rýn je v římském držení
Onward to Teutoburg
To liberate the northern frontier... Teutoburg
Postupují k Teutoburku
Aby osvobodili severní hranice... Teutoburg
"Quintilius Varus Where are my Legions?...
Give me back my Legions" - Augustus
"Quintiliusi Varusi, kde jsou mé legie?...
Vrať mi mé legie" - Augustus

Text přidala werunna666

Video přidala werunna666

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Bitva v Teutoburském lese byla největší porážkou římských vojsk v historii. Padly celé 3 legie vedené neschopným správcem germánské provincie Varem. Spojené germánské kmeny vedl germán Arminius, který získal římské vzdělání a později sloužil jako Varův poradce. Varus, aby utišil germány, zorganizoval pochod 3 legíí napříč územím - přes Teutoburský les, kde byly legie napadeny - nemohly zde využít svoje bojové taktiky - formace. (Highlander)
  • Bitva znamenala ztrátu většiny Germánie a zničení velké části římských vojsk - Legio XVII, Legio XVIII, Legio XIX a Varus a důstojníci pravděpodobně na konci bitvy spáchali sebevraždu. Podle legendy císař Octavianus Augustus obcházel ještě týdny po bitvě palácem, bil hlavou do zdi, rval si vlasy a křičel: „Vare, Vare, vrať mi mé legie!“ (Highlander)
Reklama

Caligvla

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.