Playlisty Kecárna
Reklama

I, Caligvla - text, překlad

playlist Playlist
"On this glorious day...
I declare Gaius Augustus Germanicus,
Emperor of Rome!"
"V tento sváteční den...
Prohlašuji Gaia Augusta Germanica,
římským císařem!"
I, Caligvla am god made flesh,
thy rope around your neck...
this is the will of the gods!
I, Caligvla am master of all your fears,
thy might colossal,these hands are drenched in blood!
Já, Caligula, jsem bůh z masa a kostí,
tvoje oprátka kolem krku...
tohle je vůle bohů!
Já, Caligula, jsem pánem všeho, čeho se bojíš,
tvoje síla obrovská, tyhle ruce jsou smáčeny krví!
Bow to me, you worthless swine...
the sky will fall from grace
All these voices left on unheard,
dead and buried in my dominion
Pokloň se mi, ty bezcenná svině...
nebesa upadnou v nemilost
Všechny ty hlasy zůstanou nevyslyšeny,
mrtvé a pohřbené za mé vlády
Whisper... Whisper... whisper words of domination Šeptej... Šeptej... šeptej slova nadvlády
I am life, I am death,
your souls left to waste
I am everything you need
and all the things you fear
Jsem život, jsem smrt,
vaše duše jsou promrhány
Jsem vše, co potřebujete
a vše, čeho se bojíte
Whisper... Whisper... whisper words of insanity Šeptej... Šeptej... šeptej slova šílenství
They killed my mother,
they killed my father...
who am I
but the true face of ROME
Zabili mou matku,
zabili mého otce...
kdo jsem já
kromě pravé tváře ŘÍMA
Traitors shall be crucified,
their women and children
thrown from the Tarpeian rock
Zrádci budou ukřižováni,
jejich ženy a děti
svrženy z Tarpeianské skály
I thirst your blood, I want it all!! Žízním po tvé krvi, chci ji všechnu!
I, Caligvla am god made flesh,
thy rope around your neck...
this is the will of the gods!
I, Caligvla am master of all your fears,
thy might colossal,
these hands are drenched in blood
Já, Caligula, jsem bůh z masa a kostí,
tvoje oprátka kolem krku...
tohle je vůle bohů!
Já, Caligula, jsem pánem všeho, čeho se bojíš,
tvoje síla obrovská,
tyhle ruce jsou smáčeny krví
Kneel... Kneel... Kneel... before for me Poklekni... Poklekni... Poklekni... přede mnou
Kneel... Kneel... Kneel... for I am god! Poklekni... Poklekni... Poklekni... protože jsem bůh!

Text přidala werunna666

Video přidala werunna666

Překlad přidal Highlander

Překlad opravil Zakl1nac

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Caligvla

Reklama

Ex Deo texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.