Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Crossing of the alps - text, překlad

playlist

I can smell the bodies, burning the earth
Hispania has fallen, Rome at my grasp
My patience is vast, resolve absolute
Lex Talionis

My order arrives, I'll bring your fate
No one will stop this dominance rise
Unleash my wrath, thunder from Carthage
Roma will perish

One will save the world from demise
One will walk this earth triumphant
One will roam with the beasts of the world
One will decimate all

Can you see my rage bleed through my veins?
Can you see the future engulfed in Carthage?

I'll break through your gates, thousands of men
Forty beasts at hand, Celtics by my side
Blood in the Roman rivers
Resistance will fall
One by one, sword by sword
I will be king
King of the world

Father, give me your strength
The impossible shall be possible
We will find a way or make one
By the grace of my ancestors
I am Hannibal

Give me your strength, pillar of gods
My hands are frozen but my soul is on fire
The cold is my shelter, my faith is alive
But my body is dying, lift me again

To the sounds of wisdom
To the sounds of destruction
To the sounds of the angels
That will make me reborn

I will rise from the depths of demise
To lead this army into the bowels of Rome
To the bowels of Rome

I'm here at your footsteps
Let the sirens sing
The sounds of conquest

Can you hear my marching soldiers?
Can you hear my voice fade into the night?
I am here
I am here

Text přidal Highlander

Text opravil Otaswocas

Video přidal Otaswocas

Cítím ta těla, pálím zemi
Hispánie padla, Řím mám na dosah
Má trpělivost je ohromná, odhodlání naprosté
Oko za oko

Můj řád nadchází, naplním tvůj osud
Nikdo nezastaví vzestup této dominance
Vypustím svůj vztek, hrom z Kartága
Řím zanikne

Jeden zachrání svět před zánikem
Jeden bude kráčet světem vítězně
Jeden se bude toulat s bestiemi světa
Jeden vše zničí

Vidíš můj vztek proudit mými žilami?
Vidíš tu budoucnost pohlcenou Kartágem?

Prorazím tvými branami, tisíce mužů
Čtyřicet bestií po ruce, Keltové na mé straně
Krev v římských řekách
Odpor padne
Jeden za druhým, meč za mečem
Budu král
Král světa

Otče, dej mi sílu
Nemožné se stane možným
Najdeme si cestu nebo si ji uděláme
Při milosti mých předků
Já jsem Hanibal

Dejte mi svou sílu, pilíři bohů
Mé ruce jsou zmrzlé, ale má duše hoří
Ten chlad je mým přístřeším, má víra žije
Ale mé tělo umírá, pozvedni mě znovu

Zvukům moudrosti
Zvukům destrukce
Zvukům těch andělů
To mě znovu zrodí

Povstanu z hlubin smrti
Povedu tuto armádu až do vnitřností Římu
Do vnitřností Římu

Jsem zde ve tvých šlépějích
Nechť sirény zpívají
Ty zvuky podmanění

Slyšíš mé pochodující vojáky?
Slyšíš můj hlas slábnout do noci?
Jsem zde
Jsem zde

Překlad přidal Highlander

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.