Playlisty Kecárna
Reklama

My demon - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My demon is calling
My demon is calling out for me
Můj démon volá
Můj démon mě vyvolává
You daunt me love with your dirge
In this bed I can no longer lie
The crimson roses surrounding your heart
Like a grave for me, and so beautiful made
Guide me through, safe from all thorns
Zastrašils mě láskou tvým zpěvem
v této posteli nemohu ležet déle
rudé růže okolo tvého srdce
jako by truchlily pro mě, a tak krásně vypěstované
proveď mě skrz, bezpečně kolem všech trnů
I go from defeat to defeat with myself
The stakes are too high and I'm drawn
Into this obscurity well
The moonless night is mine
Jdu od porážky k porážce sebe sama
v sázce je příliš mnoho a já se topím
v tomto neznámu
noc bez záře měsíce je moje
My demon is calling
My demon is calling out for me
Můj démon volá
Můj démon mě vyvolává
These times are over, and I must leave
Only dismay in your eyes
The sound of a sweet child deadens
Thoughts of a past as swift as colibris' wings
Delirium prison, a dark hell, this can't go on
I bid thee my farewell
Těmto časům je konec a musím odejít
pouze zděšení v tvých očích
zvuk sladkého dětského otupení
skrz minulost tak jako vlaštovka jako kolibříkova křídla
delírium vězení, temné peklo, tohle nemůže pokračovat
přeji ti s rozloučením
Down the hollow, I hear the voices
Demons call my name
The beckon me from the shadows
Trying to draw me closer
But I know, no one travels down the hollow
It's a morbid place, home to those who's lost their way
Dolů dutinou, slyším hlasy
Démoni volají mé jméno
Lákají mě ze stínů
Snaží se nakreslit si mě blíž
Ale já vím, že nikdo neputuje dutinou
To je morbidní místo, domov těch, kdož ztratili cestu
závan větru že nejdete ke zjevení
toho koho bych ráda opustila
toho koho bych ráda nenáviděla
A gust of wind, you're not here
Walking towards this apparition
The one I'd love to leave
The one I love to hate

Můj démon volá
Můj démon mě vyvolává
My demon is calling
My demon is calling out for me

Text přidala damnedSeal

Video přidala damnedSeal

Překlad přidala Dark_desire

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I Am Silence

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.