Playlisty Kecárna
Reklama

The Journey to Iskendria - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

And so the shadows have come
There's no release
The Heartland hurt
My queen what have you done
Now the wounds they will not heal
For us there's no escape
There is no turning back
The living shadows broke the seal
A tak přišly stíny
Není vysovobození
Země srdce je raněná
Má královno co jsi to udělala
Teď se rány neuzdraví
Pro nás není útěku
Nelze se vrátit zpět
Žijící stíny prolomily pečeť
Oh my immortal queen I know
The prize that you have payed
The prize we all must pay
O, má nesmrtelná královno, znám
Cenu, kterou jsi zaplatila
Cenu, kterou všichni zaplatíme
Off to Iskendria we must
To find the answer
Hidden deep below the sands and the dust
Of the ages past and long gone
When the world was young
Somewhere here the secret lies
Under the burning skies
Do Iskendrie musíme
Aby jsme našli odpověď
Skrtytou hluboko pod pískem a prachem
Z věků zapomenutých a dlouho pryč
Když byl svět mladý
Někde tady leží tajemství
Pod hořící oblohou
There's no tomorrow if we fail
Ashes and ruins will remain
Pokud selžeme nebue zítřek
Popel a ruiny zůstanou
Succeed and we're released
Fail and we will fall
The Heartland falls
Uspěj a budeme volní
Selži a padneme
Země srdce padne
Welcome wanderer
Out on the quest
To ban the shadows from afar
We're on the journey to Iskendria
Forsaken wanderer
I'm coming home
To fight the thorn within the heart
The journey to Iskendria
Vítej poutníku
Venku na výpravě
Zastavit stín z dálky
Jsme na cestě do Iskendrie
Opuštěný poutník
Vracím se domů
Abych bojoval s trnem v srdci
Cesta do Iskendrie
First knight of the Heartland
I can't escape my fate
To her I'm loyal to the end
Her I will protect
Till in fire I will fade
První rytíř Země srdce
Neuteču svému osudu
Jí jsem věrný až do konce
Ji ochráním
Dokud nezmizím v ohni
Another player joins the game
Another gambler joins the masquerade
She fades away, there's no escape
Out of the dark there is no way
Another player joins the game
Another gambler joins the masquerade
She fades away, one last spell
The gate is open and I will carry her away
Další hráč se přidal ke hře
Další karbaník se přidal k maškarádě
Ona mizí, nelze utéct
Pryč ze tmy, není kam jít
Další hráč se přidal ke hře
Další karbaník se přidal k maškarádě
Ona mizí, jedno poslední kouzlo
Brána je otevřená a já ji odnesu pryč
Chorus Refrén
In space and time we're lost
We failed and all will fall
The Heartland falls
V prostoru a času jsem ztraceni
Selhali jsme a padneme
Země srdce padne
Chorus Refrén

Text přidal paja65

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Great Brotherwar

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.