Playlisty Kecárna
Reklama

For the King and the Crown - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Knights of the old way we were once
And now we fade away
Forged in the past
We sing the songs, of long gone yesterday
Dříve jsme byli dávní rytíři
A teď bledneme
Ukuti v minulosti
Zpíváme písně o dlouho zapomenutých včerejšcích
Our secret brotherhood remains
Clad in mystery
Our deeds, just echoes of the past
A long forgotten memory
Naše tajné bratrstvo zůstává
Zahalené v záhadách
Naše skutky, pouze ozvěny minulosti
Dlouho zapomenutá vzpomínka
Now join the path of valor
Your fate awaits my son
Become who you were born to be
To war and death, onwards to victory
Teď se přidej ke stezce chrabrosti
Můj synu tvůj osud tě čeká
Staň se kým ses narodil
Do války a smrti, kupředu k vítězství
We are the grey wardens
Master the taint without a scar
We are the grey wardens
My jsme Šedí Strážci
Přemůžeme nákazu bez jizvy
My jsme Šedí Strážci
Betrayed at Ostagar
We are the grey wardens
Not foe nor tempest brings us brave souls down
Into battle once again
For the king and the crown
Zrazeni u Ostagaru
My jsme Šedí Strážci
Ani nepřítel ani bouře nesrazí naše odvážné duše
Znovu do bitvy
Za krále a korunu
Knights of the old days we were once
Now we rise again
To fight the demon and its breed
All in the makers name
Dříve jsme byli dávní rytíři
Teď znovu stoupáme
Aby jsme bojovali s démonem a jeho plemenem
Vše ve jméně Stvořitele
All side by side the wardens march
Stand with the king
While we still fight
Nothing is lost
Of us tomorrow's tales will sing
Všichni bok po boku, strážci pochodují
Stojí s králem
Zatímco bojujeme
Není nic ztraceno
O nás budou pžříběhy zítřka znít
The dark breed marches
Make haste to Ostagar
I join you brothers
Against the creatures from afar
The black tide rises
Now travel fast to Ostagar
To war and death
No place for fear in our hearts
Temné plémě pochoduje
Spěchá k Ostagaru
Přidávám se k vám bratři
Proti stvořením z dálky
Černá vlna stoupá
Teď rychle cestuj do Ostagaru
Do války a smrti
V našich srdcích není místo pro strach
Chorus Refrén
In war - victory
In peace - vigilance
In death - sacrifice
Ve válce - vítězství
V míru - ostražitost
Ve smrti - oběť
Joins us brothers, join us sisters
Join us in the shadows dark
Join us brothers, join us sisters
Evermore we stand on guard
Přidejte se k nám bratři, přidejte se k nám sestry
Přidejte se k nám v temném stínu
Přidejte se k nám bratři, přidejte se k nám sestry
Navždy budeme stát na stráži
This day the stars stood still
Was it the makers will
The king is dead and gone
Beneath a dying sun
Tento den se hvězdy zastavily
Byla to vůle Stvořitele
Král je mrtev a pryč
Pod umírajícím sluncem
Chorus Refrén

Text přidal paja65

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Great Brotherwar

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.