Playlisty Kecárna
Reklama

Aenigma - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Hear the ticking of the clock
It's louder every time it ticks away
This is my
life beyond the sun...
Slyš tikání hodin
Po každém tiknutí je hlasitější
Tohle je můj
Život za sluncem...
How can I stop this feeling?
Am I too blind to see
it?
This is the time when I come down
Jak můžu zastavit tento pocit?
Jsem příliš slepá na to, abych
To viděla?
Tohle je čas, kdy jdu ke dnu
Help me be what I was meant to
be
Take me higher to another ground
Pomoz mi být tím, co jsem chtěla
Být
Vezmi mě výš na jinou půdu
Aenigma Infinitum
Cause it's my life
beyond the sun forever
You keep on crying, I keep on dying
Until I find my
way to otherlife
Nekonečná hádanka
Protože tohle je můj život
Za sluncem navěky
Dál pláčeš, dál umírám
Dokud nenajdu svou
Cestu do jiného života
Everything now has no meaning
This world is unforgiven
My
heart is hollow and it's frozen to the core
Všechno teď nemá význam
Tenhle svět je nesmiřitelný

Srdce je duté a promrzlé
I can't be what I was meant to
be
Lower than reality of you and me
Nemůžu být tím, čím jsem chtěla
Být
Níž než realita tebe a mě
Aenigma Infinitum
Cause it's my life
beyond the sun forever
You keep on crying, I keep on dying
Until I find my
way to otherlife
Nekonečná hádanka
Protože tohle je můj život
Za sluncem navěky
Dál pláčeš, dál umírám
Dokud nenajdu svou
Cestu do jiného života
Help me! Take me!
Blood is the life, and life is all I
have
Save me! Make me!
Unless I kill myself and into the grave I die
Pomoz mi! Vezmi mě!
Krev je život a život je všechno, co
Mám
Zachraň mě! Vytvoř mě!
Pokud se nezabiju a v hrobě nezemřu

Text přidala satanyka

Video přidala satanyka

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evenmore

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.