Playlisty Kecárna
Reklama

You Only Want Me cause You Want My Sister - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You pulled up at the house at half past seven,
In your '69 Impala, shook hands with my father.
And we stopped off at the drug store by the drive-in,
For some Trojans and a six-pack,
Still your eyes kept wandering back to her,
It's always her.
So let's get one thing straightened out here, sir.
Zaparkoval si u baráku v půl osmé.
V tvojí Impale ročníku '69,potřásl si rukama s mým otcem.
A zastavili jsme se v lekárně u vjezdu.
Pro nějaké prášky a balení.
Ale tvoje oči stále bloudily k ní.
Je to vždycky ona.
Takže si teď vyjasněme jednu věc,pane.
If you think you're seeing double,
Let me save you some trouble.
This ain't no two-for-one bargain here, mister.
'Cause I'm much more than just twice shy,
I've had enough two-timing guys,
Who only want me 'cause they want my sister.
Jestli si myslíš,že vidíš dvojtě.
Nech mě ušetřit tě problémů.
Tohle není žádná výhodná koupě dvě-pro-jednoho,pane.
Protože jsem víc než stydlivá,
Měla jsem více kluků "pro dvě".
Kteří mě chtějí jen proto,že chtějí moji sestru.
My eyes are just as blue as hers, my hair is just as fine,
And the tattoo on her lower back's exactly just like mine.
But if you look beneath the surface,
We're as different as can be,
'Cause there's just one heart that beats for you,
And that heart belongs to me,
And not to her, it's always her,
So let's get one thing straight if I'm your girl.
Moje oči jsou modré jako její,moje vlasy stejně pěkné.
A tetování níže na jejích zádech je stejné jako moje.
Ale pokud se podíváš pod povrch,
jsme velmi odlišné.
Protože je jen jedno srdce,které bije pro tebe.
A to srdce patří mě.
A ne jí,je to vždycky ona.
Jestli jsem tvoje dívka,vyjasněme si jednu věc.
And if tomorrow you should die,
My sister would not bat an eye.
She doesn't even know your name.
She's going with some other guy.
As long as she is still around,
I'll always have a trace of doubt.
I need to know your love is real, but how?
A pokud bys zítra umřel,
moje sestra by nehla ani brvou.
Ani nezná tvoje jméno.
Chodí s nějakým jiným klukem.
A dokud je nablízku,
vždycky budu pochybovat.
Potřebuji vedět jestli je tvá láska pravá,alejak?
We're all dressed up, the flowers sure are pretty.
Mother pays her last respects.
I look around, no one suspects,
That it was me who put the Drano in her coffee.
And now that she is underground,
I'll know that you're not hanging 'round,
For her, no, not for her.
And now I'll know your love is true for sure.
Jsme vystrojené,ty kvítka určitě vypadají pěkně.
Matka naposled projevuje své uznání.
Podívám se okolo,nikdo nemá podezření,
že jsem to byla já,kdo jí přidal Drano(pozn.čistič odtoku) do její kávy.
A teď když je pod zemí,
budu vědět,že tu nejsi pro ní,ne,ne pro ní.
A budu vědět,že tvá láska je pravá.
It pains my heart to think of her,
A rotting, stinking, maggot-infested,
Bloated, and pus-oozing corpse beneath earth.
You can't imagine just how much I miss her,
But now I know you want me, not my sister.
Mé srdce bolí při pomyšlení na ní.
Hnijící,páchnoucí,larvy zamořenou,
nafouklou a hnisající mrtvolu pod zemí.
Neumíš si ani představit,jak mi chybí.
Ale vím teď že chceš mě,ne moji sestru.

Text přidala HayleyGinger

Video přidala HayleyGinger

Překlad přidala casexter

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evelyn Evelyn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.