Kecárna Playlisty
Reklama

Field Of Innoncence - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I still remember the world
From the eyes of a child
Slowly those feelings
Were clouded by what I know now
Stále si pamatuju svět
Očima dítěte
Tyto pocity byly pomalu zamlženy tím, co teď vím
Where has my heart gone
An uneven trade for the real world
Oh I, I want to go back to
Believing in everything and knowing nothing at all

Kam se podělo mé srdce
Nerovná výměna za skutečný svět
Oh já...já se chci vrátit k
Víře ve vše a vědění ničeho
I still remember the sun
Always warm on my back
Somehow it seems colder now

Stále si pamatuju na slunce
Vždy hřálo na má záda
Najednou se zdá nějak chladnější
Where has my heart gone
Trapped in the eyes of a stranger
Oh I, I want to go back to
Believing in everything
Kam se podělo mé srdce
Uvězněné v očích cizince
Oh já...já se chci vrátit k
Víře ve vše
(latin hymn)
Iesu, Rex admirabilis
Et triuphator nobilis
Dulcedo ineffabilis
Totus desiderabilis
[Latinský chvalozpěv:]
Ježíš, král nejlepší
Slavný vítěz
Líbeznost nejčistší
Který založil všechny radosti

(Ben's poem:)
As the years pass by before my face
As wars rage before me
Finding myself in these last days of existence
This parasite inside me I forced it out
In the darkness of the storm
Lies an evil
But it's me
[Benova báseň:]
Jak míjely roky před mojí tváří
Jak války zuřily přede mnou
Nacházím sám sebe v těchto posledních dnech existence
Ten parazit ve mě, donutil jsem ho
Ve tmě bouře
Leží zlo
Ale jsem to já

Where has my heart gone
An uneven trade for the real world
Oh I, I want to go back to
Believing in everything
Oh where, where has my heart gone
Trapped in the eyes of a stranger
Oh I, I want to go back to
Believing in everything
Kam se podělo mé srdce
Nerovná výměna za skutečný svět
Oh já...já se chci vrátit k
Víře ve vše
Kam se podělo mé srdce
Uvězněné v očích cizince
Oh já...já se chci vrátit k
Víře ve vše
I still remember... Stále si pamatuju...

Text přidala Raduwa

Text opravila AngelQa

Video přidala Zanny22

Překlad přidala Sheila121

Překlad opravila AngelQa

Je zde něco špatně?
Reklama

Origin

Reklama

Evanescence texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.