Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Midnight, not a sound from the pavement.
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone.
In the lamp light the withered leaves collect at my feet.
And the wind
begins to moan.
Půlnoc, žádný zvuk z chodníku
Zapomněl snad měsíc její vzpomínku?
Sama se usmívá
Ve světle lampy se u mých nohou hromadí suché listí
A vítr začíná sténat
Memory, all alone in the moonlight.
I can smile at the old days, I was beautiful then.
I remember the time I knew what happiness was.
Let the memory live again.
Vzpomínka, úplně opuštěná ve svitu měsíce
Mohu se smát zašlým dnům, pak jsem bývala krásná
Pamatuju si čas, kdy jsem bývala šťastná
Ať vzpomínka žije dál!
Every street lamp seems to beat a fatalistic warning.
Someone mutters and a street lamp gutters and soon it will be morning.
Zdá se, že každá pouliční lampa bije odevzdaným varováním
Kdosi mumlá a světlo v lampě blikotá a brzy už přijde ráno
Daylight, I must wait for the sunrise.
I must think of a new life and I mustn't give in.
When the dawn comes tonight will be a memory too.
And a new day will begin.
Svítání, musím počkat na východ slunce
Musím myslet na nový život a nesmím se vzdávat
Když se zableskne slunce, dnešní večer bude zase žít ta vzpomínka
A začne nový den
Burnt out ends of smoky days,
the stale cold smell of morning.
The street lamp dies,
another night is over,
another day is dawning.
Shořelé konce zakouřených dnů,
zvětrale chladný pach rána
Pouliční světlo umírá,
přešla další noc
a další den se probouzí
Touch me. Its so easy to leave me all alone with the memory,
of my days in the sun.
If you touch me you'll understand what happiness is.
Look, a new day has begun.
Dotkni se mě. Je tak snadné nechat mě úplně samotnou s jedinou vzpomínkou,
na dny prožité na slunci
Jestli se mě dotkneš, pochopíš, co je to štěstí
Podívej, přichází nový den

Text přidala Lady-Megan

Překlad přidala reese-style

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Prelude To A Dream

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.